Årsmøte i Lean Forum Norge 2015

Årsmøtet ble avholdt 26. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. I tillegg var det en faglig del ved Simen Vier Simensen fra Produktivitetskommisjonen: "Best i verden, dårligst i Norden".

Vier Simensen bidro med en analyse av utfordringer for produktivitet på mikronivå vs makronivå samt hovedkonklusjonene fra kommisjonens arbeid.
Vier Simensen deltok i den faglige delen av årsmøtet også i 2014 i tillegg til at han holdt foredrag på Lean Forum Norges årskonferanse 2014. Siden siste besøk hos oss i november har Produktivitetskommisjonen avlagt sin første rapport (februar 2015).
 Deltakerne var svært engasjerte i spørsmålsrunden som fulgte etter Vier Simensens innlegg.

Les mer om årsmøtet her.

                               

Abonner på vårt nyhetsbrev