Årsmøte i Lean Forum Norge 2017

Lean Forum Norges årsmøte 2017 ble avholdt i Forskningsrådets lokaler på Lysaker 16. mars. Årsmøtet ble etterfulgt av en faglig del.

Årsmøtet valgte følgende styre:

Styreleder:
Ottar Henriksen, SINTEF Raufoss Manufacturing

Styremedlemmer:
Kjetil Staalesen, Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Cecilie Hänningen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Katrine Vinnes, Norsk Industri
Vidar Lødrup, Statens vegvesen
Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering
Tor Lømo-Hansen, Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland (STIG)
Henrik Finsrud, KS
Tore Nilssen, SINTEF Teknologi og samfunn

Observatører:
Sven Samuelsen, Norges Forskningsråd
Bjørn Arne Skogstad, Innovasjon Norge

Etter årsmøtets formelle del var det en faglig del og workshop om Leankonferansen 2017, der årsmøtedeltakerne fikk mulighet til å gi innspill til hva forumet bør jobbe videre med inn mot årets konferanse 7. - 8. november. Innspillene blir tatt videre inn i Programkomiteens arbeid.

I tilknytning til årsmøtet ble det også avholdt regionsmøte for de regionale Lean Forum. På dette møtet ble det besluttet å etablere et Regionråd.
John Magnar Bøe (styreleder i Lean Forum Bergen) ble valgt som leder av rådet med foreløpig varighet i 1 år.
Regionrådet skal fungere på tvers av regionene og mot Lean Forum Norges styre og sekretariat.

Abonner på vårt nyhetsbrev