Årsmøtet 21. mars

Lean Forum Norges sitt årsmøte 2013 ble avholdt 21. mars i Forskningsrådets lokaler. Anthony Kallevig (bildet) fra LO/styremedlem i Lean Forum Norge var møteleder.

Etter årsmøtet var det en faglig del om "Leanprosesser når innovasjon og verdiskaping skjer i grenseflaten mellom bedrifter". Professor Håkan Håkansson fra Handelshøyskolen BI og Eirin Lodgaard fra SINTEF Raufoss Manufacturing holdt innlegg om temaet.

Les mer om årsmøtet her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal