Årsmøtet 21. mars

Lean Forum Norges sitt årsmøte 2013 ble avholdt 21. mars i Forskningsrådets lokaler. Anthony Kallevig (bildet) fra LO/styremedlem i Lean Forum Norge var møteleder.

Etter årsmøtet var det en faglig del om "Leanprosesser når innovasjon og verdiskaping skjer i grenseflaten mellom bedrifter". Professor Håkan Håkansson fra Handelshøyskolen BI og Eirin Lodgaard fra SINTEF Raufoss Manufacturing holdt innlegg om temaet.

Les mer om årsmøtet her.

Abonner på vårt nyhetsbrev