AFI-rapport: LEAN i solnedgang

Rapporten beskriver utviklingen av REC Herøya med vekt på de to siste årene før beslutningen om produksjonsstopp ble tatt i april 2012. Rapporten har to hensikter. Den skal for det første vise hvordan LEAN-konseptet ble anvendt i fabrikken både i oppgangs- og nedgangstider. Den andre hensikten er å beskrive nedleggelsen av fabrikken slik at andre prosessindustribedrifter kan lære av tilfellet REC Herøya.
 

RECs waferfabrikk på Herøya ble etablert i 2003. Den hadde eventyrlige overskudd helt til prisen på silisiumwafere begynte å synke i 2009. Fra da av gikk det utforbakke til REC nedla fabrikken i juni 2012 og slo den konkurs i september samme år.

Les mer her

Abonner på vårt nyhetsbrev