Alt vi driver med er tufta på et partssamarbeid - Nortura Tønsberg

Ved Nortura Tønsberg samarbeider direktør og hovedtillitsvalgt så tett at de deltar på hverandres møter: Den tillitsvalgte på direktørens ledermøter og direktøren på klubbstyremøter. 

− Alt vi driver med er tufta på et partssamarbeid. For meg er det like naturlig å snakke med Ann Kristin som med ledergruppa mi, sier Lisbeth Svendsen.    

− Ann Kristin har møterett i ledergruppa. Vi har funnet ut at vi kan snakke om alt. Det er viktig å få med de tillitsvalgtes synspunkter tidlig i prosessene. Da blir avgjørelser bedre forankret og raskere gjennomført, forteller Svendsen.     

Direktøren på sin side deltar på klubbstyremøter 3-4 ganger i året.

− Hvis ikke vi samarbeider, hvordan kan vi forvente at folk lenger ned i organisasjonen gjør det? Vi er rollemodeller.     

Les hele saken på Idébanken.org her hvor du også finner et lengre utdrag fra samtalen på video

Abonner på vårt nyhetsbrev