AMG Ullevål, Oslo Universitetssykehus, ble Årets norske Leanprosjekt 2015

Avdeling for medisinsk genetikk (AMG) ved Ullevål, Oslo Universitetssykehus, vant prisen Årets norske Leanprosjekt. De presenterte prosjektet "Med LEAN i kampen mot genetiske sykdommer".

Vinneren av Årets norske Leanprosjekt ble kåret basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger, og utdelingen ble foretatt under festmiddagen på Lean Forum Norges årskonferanse. Prisen ble overrakt av fjorårets vinner KLP Banken ved Mette Rinde.

Det var i alt 9 prosjekter som kjempet om prisen.

Se video fra prisutdelingen her.
Se intervju med prisvinnerne her.

Om prisen Årets norske Leanprosjekt:
Prisen Årets norske Leanprosjekthar som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte fram gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin Leanreise.

På bildet: f.v. Beate Skinningsrud og Sarah Ariansen.

Les om fjorårets vinner her.

Abonner på vårt nyhetsbrev