BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV INNLANDET - Leandagen Innlandet 19.-20.mai

En bærekraftig utvikling av Innlandet innebærer en utvikling hvor en jobber for grønn konkurransekraft som sikrer redusert fotavtrykk, økt verdiskaping og høyere sysselsetting. En bærekraftig utvikling av Innlandet krever grønn omstilling.

Grønn konkurransekraft og grønn omstilling sikres gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon hvor hastigheten og omfanget av dette arbeidet forsterkes gjennom digitalisering. De beste erkjenner at de bare så vidt har begynt og er grunnleggende nysgjerrig på hvordan de kan komme seg videre.

De beste søker inspirasjon hos andre for å bli enda dyktigere i å nå sine mål.

Lær mer - bli klokere - Delta på Leandagen Innlandet 19.-20.mai 2021!  
.
Link til påmelding og informasjon om konferanseprogrammet her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal