Bedriftsbesøk hos Nidar: Lean i produksjon og vedlikehold

Lean Forum Midt-Norge hadde oppstartsmøtet 28. august i Statens Hus med stor interesse – 125 påmeldte! Interimstyret har i etterkant arbeidet med å finne de gode aktivitetene og legge en handlingsplan for 2012/2013.

Nå er det klart for første aktivitet i forumet, og vi er glade for å invitere til første bedriftsbesøk:

Bedriftsbesøk hos Nidar: lean i produksjon og vedlikehold

Nidar har arbeidet etter prinsipper for lean produksjon i mange år. Filosofien er anvendt for å sikre høy kvalitet og effektivitet i produksjon, logistikk og vedlikehold. Nå er det tid for å reflektere over gjennomførte prosjekter og se på dagens status for Nidars bruk av lean.

Nidar stiller på arrangementet med flere av lederne i avdeling Vareforsyning:

‒ Direktør vareforsyning Paul Kregnes

‒ Produksjonssjef Anders Greiff

‒ Vedlikeholdssjef Robert Hjelmstad

‒ Logistikksjef Frank A. Skogvang

På møtet vil vi blant lære mer om hvordan Nidar jobber med styring, kontinuerlig forbedring, KPI oppfølging, 5S organisering, HMS-fokus, dokumentasjon, kontroll og "5 x hvorfor", og kompetansearbeid.

Agenda:

  • · Presentasjoner av historikk, prosjekter og status
  • · Runde i produksjon – satt av ekstra god tid til besøk i grupper på 15
  • · Diskusjon og erfaringsutveksling

Praktisk informasjon:

Tid:Tirsdag 11. desember, kl 14:00-16:30

Sted:Nidar, Bromstadveien 2, Trondheim

Deltagere:Maks 45 deltagere grunnet begrensinger i omvisning – førstemann til mølla.

Påmelding: Pr e-post til Ottar.bakas@sintef.no

Velkommen til et inspirerende arrangement!

Oppdatering fra styret

Det har vært stor interesse for å delta i arbeidet med å skape et inspirerende Lean Forum i Midt-Norge. Vi er nå et interimstyre på 14 personer som arbeider på dugnad for å skape gode aktiviteter. Interimstyret arbeider frem til august 2013, da vi vil avholde et årsmøte som nedsetter et mindre, permanent styre.

Følgende personer er med:

Person

Rolle

Organisasjon

Ottar Båkas

styreleder + arbeidsutvalg

SINTEF

Frank A Skogvang

styremedlem

Nidar

Gunnar Pedersen Lian

styremedlem

REMA Distribusjon

Kristin Wulff

styremedlem

Kantega

Britt Iren Haugen

styremedlem

DNB Liv

Karen M. Lorentsen

styremedlem

Aptomar

Ola Strandhagen

styremedlem

NTNU IPK

Monica Rolfsen

styremedlem

NTNU IØT

Tore Nilssen

styremedlem

SINTEF (også i Lean Forum Norge)

Daryl Powell

styremedlem

NTNU IPK

Christiane Solheim

styremedlem

LO Sør-Trøndelag

Marit Bolstad

styremedlem

MainTech

Nelly Maske

styremedlem + arbeidsutvalg

Ernst & Young

Ingar Børre Sandvik

sekretariat + arbeidsutvalg

PwC

Vi har jobbet med å identifisere spennende aktiviteter, og er nå i ferd med å legge handlingsplanen for 2013. Av konkrete aktiviteter jobber vi med et seminar om Lean og ledelse, og en presentasjon av et doktorgradsarbeid om koblingen med lean og bruk av IKT. Mer om dette kommer.

Følg oss på nett:

Vi er til stede i ulike medier. Bli med oss i følgende kanaler:

 meetup.com/LFMN - vil bli brukt til påmelding til arrangement i forumet

 facebook.com/LFMN - statusoppdateringer, tips om artikler etc.

 linkedin.com/LFMN - oppdateringer om arrangement, tips om litteratur med mer.

Vennlig hilsen Ottar Bakås

Leder interimstyret Lean Forum Midt-Norge

__________________________________________

Abonner på vårt nyhetsbrev