Bergens første Snøhetta-bygg

Næringsminister Monica Mæland la i dag ned en annerledes grunnsten for Bergens første Snøhetta-bygg.

- Dette blir et praktbygg, sa Mæland da hun avduket grunnstensskrinet, som blant annet består av en FM-sender drevet av et solcellepanel. Den sender morsesignaler som oppgir lengde- og breddegrader for grunnsteinen! Senderen er utformet av førsteamanuensis i form Charles Michalsen, i forbindelse med en konkurranse blant de faglig ansatte ved kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Praktbygg

– Det blir sagt at dette skal være den flotteste kunst- og designhøgskolen i hele verden, og det blir et praktbygg som alle kommer til å se hen til, sa næringsministeren.

- Dette bygget kommer til å bli et smykke i seg selv, sa Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Statsbygg bygger Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Hensikten er å samlokalisere skolen, som i dag er plassert i seks forskjellige lokaler i Bergen. Det gi vesentlige innsparinger i energibruk og transport, samt fremme det tverrfaglige og heve utviklingen av sammensatte kompetanser ved skolen.

Går foran

- Jeg tror prosessen med bygging av Kunst- og designhøgskolen vil være en foregangsprosess for byggenæringen i Norge. Statsbygg gjør her grep sammen med leverandørene våre innenfor både prosessinnovasjon, i forhold til introduksjon av LEAN og planlegging, men også på produktinnovasjon, sa Nikolaisen.

Abonner på vårt nyhetsbrev