Bli bedre rustet til å skape verdier i din virksomhet! Delta på Lean Forums årskonferanse 6.-7.11.2018

NHOs årskonferanse i januar 2018 hadde hovedtema "Verdien av arbeid" og belyste blant annet spørsmålene:

  • Hvordan legger vi best til rette for at det skapes verdier i norske bedrifter?
  • Hvilke typer jobber vil vi ha i fremtiden? 

Under årets konferanse tar vi utgangspunkt i disse spørsmålene og vil spesielt drøfte:

  • Hva er forholdet mellom Lean, Lean på norsk og alle de andre begrepene som Design Thinking, Agile, Industri 4.0, Lean Startup, Tjenestedesign osv?
  • Forholdet mellom virksomhetsstrategi og systematisk forbedringsarbeid når næringslivet skal bli grønnere, smartere, mer nyskapende og ikke minst mer produktivt.
  • Hvilken kompetanse må en virksomhet bygge opp internt og hva er veien for å komme dit?

Konferansen legger vekt på å presentere og drøfte bedriftscase, og hvilken rolle eksterne og interne rådgivere har for å bygge tilstrekkelig endringskompetanse.

Gjennom kåringen av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt ønsker vi å løfte fram virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge, for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomhetene kan lære av og blir inspirert av dem.  Prisene blir delt ut under festmiddagen.

Ved å delta på konferansen vil du blir bedre rustet til å skape verdier i din virksomhet!

Vi ønsker deg velkommen til årets konferanse! 

Hilsen Styret og programkomiteen

Les mer om Lean Forums årskonferanse her.

Program.

Meld deg på konferansen her.

Motta nyhetsbrev om konferansen og andre aktiviteter i Lean Forum Norge ved å registrere deg her.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev