Bli med i konkurransen om å bli Årets Leanprosjekt 2023! Søknadsfrist er 6. oktober

Prisen har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten er kommet på sin Leanreise. 

SØKNADSSKJEMA TIL ÅRETS NORSKE LEANPROSJEKT 2023.

Fristen for underlag til Årets Leanprosjekt er 6. oktober.
Deltakerne i konkurransen vil få muligheten til å presentere sitt prosjekt ved hjelp av en plakat som henges opp på Leankonferansen. Vinneren av Årets Leanprosjekt kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger. 

Vinneren av Årets Leanprosjekt vinner foruten heder og ære en pris og diplom som deles ut på Leankonferansen den 14.-15. november 2023. I tillegg er det god markedsføring og inspirasjon til videre forbedringsarbeid.

Les om tidligere Leanprisvinnere her.

Mer om Leankonferansen her.

Abonner på vårt nyhetsbrev