Bli med i konkurransen om å bli Årets Leanvirksomhet 2019

Søknadsfrist 24. juni.

Prisen har som formål å løfte frem virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge, for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomheter kan lære av og bli inspirert av dem.

Virksomheter, både private og offentlige (hele eller avdelinger) i Norge som arbeider med Lean metodikk og tankegang kan melde seg på.

Årets Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på vurderingene i en fagkomité.

Vurderingene tar utgangspunkt i J. Likers 14 prinsipper. I tillegg vurderes følgende momenter:

  • Kundeverdi
  • Flyt, effektivitet og sløsing
  • Respekt og involvering
  • Hvordan ledelsen styrer involvering
  • Problemløsning

samt hva er oppnådd, lært mht.

  • HMS
  • Bunnlinjen
  • Medarbeidertilfredshet

De virksomheter som besøkes av fagkomiteen, får en kort tilbakemelding med hva som var bra, samt noen tanker om mulige forbedringer.

Vinnerne av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt vinner foruten heder og ære en pris og diplom som deles ut på Leankonferansen i Oslo 5.-6.november 2019.

I tillegg er det god markedsføring og inspirasjon til videre forbedringsarbeid.

Mer informasjon om Leanprisene og søkedokumenter finner du her.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev