Boklansering "Lean blir norsk"

Forskningsprosjektet Lean Operations er i sin sluttfase og lanserer boka «Lean blir norsk» på Lean Forum Norges årskonferanse. Alle deltakerne på konferansen vil få en spesialutgave av denne boka.

Redaktør av boka er Monica Rolfsen, som også er leder for Lean Operations. Resultatene fra forskningsprosjektet vil være utgangspunkt for hennes samtale i plenum dag 1 med Jeffrey Liker. Der blir hans «Toyota Way»-tankegang utfordret av vår norske leanfilosofi, kultur og samarbeidsmodell. 

Fra boka «Lean blir norsk»:

«De som innførte begrepet Lean hadde en ambisjon om å pakke konseptet ut av en japansk kulturell kontekst og fremstille det mer generelt, mens andre forskere har de senere årene gjeninnført og forsterket koblingen til Toyota. Dette gjelder særlig Jeffrey Liker, som kaller systemet Toyota-metoden  og bruker Toyota gjennomgående som modell for vellykket bruk av Lean.

Vår ambisjon i denne boken er å undersøke i hvilken grad Lean kan innføres og brukes på mer eller mindre vellykkede måter i en annen sammenheng enn i Japan, nemlig vår egen. Vi ønsker ikke bare å pakke konseptet ut av den japanske bilindustri-konteksten, men å pakke det inn i det som er vår egen virkelighet, den norske arbeidslivstradisjonen. Kan Lean innføres her, hvor forskjellig blir det fra det opprinnelige, og spiller det egentlig noen rolle? Blir det så forskjellig at begrepet vannes ut, slik at vi ikke kan kalle det Lean?»  

Abonner på vårt nyhetsbrev