Boklansering "Lean blir norsk"

Monica Rolfsen lanserte under Lean Forum Norge sin årskonferanse 2014 boka "Lean blir norsk"; en bok som viser resultatene fra forskningsprosjektet Lean Operations.

Alle konferansedeltakerne fikk en spesialutgave av boka.

Resultatene fra forskningsprosjektet var også utgangspunktet for hennes samtale med Jeffrey Liker under konferansens første dag.

Se intervju med Monica Rolfsen like etter lanseringen her (klikk på bildet):

INFORMASJON OM BOKA:
Monica Rolfsen (red.)
LEAN BLIR NORSK
Lean i den norske samarbeidsmodellen

Fenomenet Lean har preget debatten om endring og omstilling i private og offentlige virksomheter de siste tyve årene. Siden midten av 2000-tallet er temaet blitt mer aktuelt fordi mange norske virksomheter begynte å benytte seg av organisasjonskonseptet Lean. Noen med stor suksess, mens andre har mer blandede erfaringer.

Denne boken gir svar på hva Lean på norsk innebærer. Temaene boken tar opp, er den norske modellen og dens historiske fremvekst og hvordan Lean kom til Norge, konkretisert gjennom tre ulike "reiser". Videre blir Lean definert på fire plan: som organisasjonstrend, som ledelsesfilosofi, som et sett av prinsipper og som et sett praksiser. Lean blir videre analysert i kommuner, sykehus, industri og byggefirmaer. Leans "verktøykasse" blir også gjennomgått skuff for skuff.

Boken egner seg for forskere innenfor fag som ledelse, administrasjon, statsvitenskap, organisasjon, produksjon, logistikk og lean. Den er også nyttig for praktikere som arbeider med leanimplementering i både privat og offentlig virksomhet, og vil være mer om forskning og ulike perspektiver på fagfeltet. Studenter som er interessert i noen av disse fagområdene, vil også kunne ha nytte av boken.

BOKA KAN BESTILLES FRA FAGBOKFORLAGET PÅ FØLGENDE MÅTE:
Pr. telefon: 55 38 88 39
E-post: ordre@fagbokforlaget.no
I nettbutikken: www.fagbokforlaget.no
Boka koster kr 449,-. Faktura følger ved bøkene, porto kommer i tillegg.
Alle bøker fra Fagbokforlaget er også tilgjengelig i bokhandelen.

Abonner på vårt nyhetsbrev