Delta på OPEN SPACE under Leandagen Bergen 17.februar

Her vil vi diskutere tema som blir presentert på Leandagen tidligere på dagen. 

I tillegg til å møte andre deltakere digitalt for å diskutere, er dette en unik mulighet for å lære en ny metode.

Det vil være Robin Sverd fra  Remotework.no som vil fasilitere denne delen for oss. Vi møter også Robin under Leandagen del 3 den 14.april.

Om hva Open Space er, og hvordan det er tenkt gjennomført:

Hva:
En Open Space er i prinsippet et selvorganiserende diskusjonsforum. Deltakerne får alle muligheten til å foreslå samtaleemner – som i dette tilfellet vil være inspirert eller tilknyttet det som ble presentert på selve forumet (tidligere på dagen). Samtalene foregår i breakout rooms og deltagerne kan fritt vandre mellom diskusjonsrommene.

Hvordan:

Selve Spacet foregår ved bruk av en digital arbeidsflate (f.eks Miro eller Mural) og et videokommunikasjonsverktøy (Teams eller Zoom).

  • Ved starten av Spacet får vi en kort introduksjon til de enkleste og nødvendige funksjonene i Miro – men det gjør ikke noe om en ikke har lyst å delta via Miro, for den viktigste delen av prosessen foregår i Teams/Zoom.
  • Deltagerne foreslår samtale emner på post-it lapper i Miro – og deretter stemmer alle på de temaene som en synes er meste interessant.
  • Etter stemmingen vil de 3-4 (basert på hvor mange som møter opp; er det lite oppmøte blir det færre temaer) meste populære temaene blir så valgt ut som emner for hver diskusjonsgruppe.
  • Den som skrev post-it lappen blir ordstyrer for temaet i sitt respektive breakout-room.

Etter ønsket varighet møtes alle i hovedrommet, og ordstyrer trekker frem noe av det mest spennende som ble diskutert i sitt rom.

Påmelding:
Du melder deg på OPEN SPACE via påmeldingskjemaet for Leandagen som du finner her

 

Abonner på vårt nyhetsbrev