Demokrati på arbeidsplassen i endring

Den norske modellen med stor arbeiderinnflytelse på industriarbeidsplasser er under press, men det betyr ikke nødvendigvis at tradisjonene for industrielt demokrati forvitrer.

Jonas A. Ingvaldsen ved NTNU har i sitt doktorgradsarbeid studert den landsbaserte delen av industrien. Hans arbeid er delvis gjort innenfor lean operations (les her).
Ingvaldsen foreslår en mellomløsning som erstatning for organisering, basert på omfattende selvstyre eller en direkte ledelsesstyrt produksjon. Idealet om såkalt lean production (slank produksjon) kan kombineres med demokrati ved at et representativt utvalg av arbeidstakerne jobber sammen med ledelsen om å utforme retningslinjer og skape gode arbeidsplasser.

Les mer på forskning.no.

Abonner på vårt nyhetsbrev