Den andre pilotbedriften i ProduktivitetsSpranget har kommet i mål, og NÅ starter den virkelige reisen hos de også!

Onsdag 13. februar avsluttet PartnerPlast sin reise med ProduktivitetsSpranget, hvor det ble avholdt et lærerikt overleveringsmøte med omvisning og gjennomgang av resultater og erfaringer. PartnerPlast var den andre pilotbedriften som hadde overleveringsmøte. I løpet av februar kjøres det overleveringsmøte hos også den tredje pilotbedriften, Furnes Jernstøperi.

Igjennom "historieverkstedet", som PartnerPlast hadde forberedt i forkant, ble det reflektere over hvilke aktiviteter som har vært med å påvirke bedriftens resultater, både i og utenom programmet. De dro historielinja tilbake til en dramatisk svikt i markedet i 2016 og videre til de ble med i Produktivitetsspranget i 2018. De innså at de måtte jobbe med kontinuerlig forbedring for å kunne utvikle seg videre.  I løpet av de 20 måneder programmet har strukket seg over, har bedriften hatt fokus på Handshake Rotomold, for å sikre en effektiv prosess fra tilbud til «0» serie. De har nå en god daglig styring og har etablert et meget bra tavlerom der tavlemøter gjennomføres. I tillegg har bedriften jobbet aktivt med 5S, eller GOR – Generell Orden og Ryddighet – som de selv kaller det

Bedriften ser tydelige resultater etter piloten, der snitt tiden nå er ca. 25 dager mot fort vekk 90+ tidligere. I den daglige styringen er det tavlemøter daglig i produksjonen og de tar med seg informasjon inn i det ukentlig produksjonsmøte. Salg / marked, teknisk og produksjon har også sine tavlemøter der salgsarbeid og ordreinngang drøftes. Gjennom GOR er det nå bedre tilrettelagt i produksjonen med lett tilgang til det en trenger når en trenger det.

«Dette har vært en bra prosess» sier tillitsvalgt Oddgeir Flydahl som har deltatt i styringsgruppens arbeid hele veien

Tom Samuelsen, konserndirektør. sier at Produktivitetsspranget har fått de godt i gang med forbedringsarbeidet og at de har en ledelse som er klar til å satse videre.

Les mer om Produktivitetsspranget her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal