Den første pilotbedriften i ProduktivitetsSpranget har kommet i mål, og NÅ starter den virkelige reisen!

I forrige uke avsluttet Dokka Fasteners sin reise med ProduktivitetsSpranget, hvor det ble avholdt et lærerikt overleveringsmøte med omvisning og refleksjon. 

I løpet av februar kjøres det tilsvarende overleveringsmøter hos PartnerPlast og Furnes Jernstøperi. De to gjenværende pilotbedrifter vil gjennomføre sine overleveringsmøter i løpet av noen uker.

Igjennom "historieverkstedet", som Dokka Fasteners hadde forberedt i forkant, ble det reflektert over hvilke aktiviteter som har vært med å påvirke bedriftens resultater, både i og utenom programmet. Oppgavene utenom ProduktivitetsSpranget har ikke vært få for bedriften. I løpet av de 20 månedene programmet har strukket seg over, har bedriften gjennomført omfattende oppgaver som har krevet oppmerksomhet fra flere av de samme nøkkelpersoner i bedriften. Men dette har ikke hindret Dokka Fasteners i å fullføre programmet med flotte resultater.

Bedriften ser tydelige resultater etter piloten og jobben gjort inn mot operatørvedlikehold. På den utvalgte maskin ble stopptiden redusert med 67,5%, som det i dag kan produseres gode varer. Ved å ta tak i blant annet denne flaskehalsen har de økt leveringspresisjon fra 84% til 96% på et år!

"Effekten har kommet "snikende", og det kan være vanskelig å se hva som har gitt resultater" sier tillitsvalgt Bjørn Hansson, men han mener at programmet har vært med å pushe fram resultater raskere enn forventet.

Ann-Kirsti Seiersten, bedriftens OU-direktør forteller at "det er måten vi jobber på som skaper resultater", hvilket bekreftes av produksjonsleder Bjørn Henning Eriksrud som legger til at Lean ikke lengre sees på som "verktøy" som kan tas i bruk, men en helhetlig filosofi som bedriften lever etter.

Du kan lese mer på leanforumnorge.no/produktivitetsspranget

.

Jan Erik Frøyslid, Teamleder for pilotområdet, viser til hvordan daglig styring har gitt ham bedre oversikt og rom til å gjøre forbedringer.

Styringsgruppen viser frem "historie-verkstedet" og pulstavlen som skal sikre at forbedringsarbeidet fortsetter å pulsere i bedriften.

Coach fra SINTEF Manufacturing overleverer diplom til Dokka Fasteners for fullført program og ønsker lykke til videre på reisen.

Les mer om ProduktivitetsSpranget her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal