Det grønne skiftet - få mer ut av mindre for bunnlinja og miljøet!

Hør om hvordan IKEA jobber med energieffektivisering i varehusene, og hvordan Nordic Choice har brukt "nudging". Begge selskapene bidrar i sesjonen "Det grønne skiftet" under Lean Forums årskonferanse 7.-8. november.

Dag 1 kl. 11:30-13:00 og 14:30-16:00

I en verden med et stadig større fokus på det grønne skiftet; hvordan kan man som et norsk selskap ta del i dette gjennom forbedringsarbeid som gir en positiv miljøprestasjon og samtidig øker selskapets kundeverdi og effektivitet? Vi inviterer til diskusjon med ledende bedrifter som har gjennomført forbedringsprosjekter ved å kombinert elementer innen bærekraft, digitalisering, innovasjon, Lean-startup og kontinuerlig forbedring. Etter sesjonen vil du sitte igjen med konkrete ideer til hvordan din bedrift kan ta steget inn i det grønne skiftet i ditt neste Leanprosjekt.

Les mer om Leankonferansen her.

Abonner på vårt nyhetsbrev