Digital21 og fremtidens arbeidsliv på Lean Forums årskonferanse 6.-7. november

Digitaliseringen er allerede i ferd med å få stor betydning for både samfunnslivet og næringslivet. Den blir gjennomgripende – den er en industriell revolusjon. Digitalisering skjer og utvikles uavhengig av tradisjonelle næringer og sektorer. Den griper inn uavhengig av måten vi som samfunn er organisert på. Den griper inn på tvers.

Det betyr at vi må tenke annerledes om organisering. Vi må bygge kompetanse på tvers – vi må utvikle teknologier som fungerer på tvers – vi må utvikle bedrifter som opererer på tvers – vi må utvikle regelverk på tvers – og vi må sørge for at forvaltningen også kan operere på tvers.
Digital21 har gjennom ett år sett på hvordan dette kan gjøres på en måte som kommer hele bredden av næringslivet til gode, og som bidrar til at næringslivet kan utvikle og ta i bruk ny teknologi og nye løsninger i takt med digitaliseringen.

På morgenen konferansedag 2 kan du høre mer om dette temaet i plenumssesjonen "Digital21 og fremtidens arbeidsliv".
Foredragsholdere er Gaute Knutstad, SINTEF Manufacturing (t.v.) og Mats Carlin, SINTEF Digital.

Les mer om Lean Forums årskonferanse her. 
Meld deg på her.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev