Digitalisering handler minst av alt om teknologi

For å lykkes med digitalisering er det viktig å se på teknologi som et verktøy for å nå målet framfor målet i seg selv.

Av Christoffer O. Hernæs, direktør i SpareBank 1 Gruppen (artikkel i e24.no):

Det siste året har vært preget av et fokus på digitalisering og omstilling innen både offentlig og privat sektor. Finansbransjen opplever at digitalisering fører til nedbemanninger og behov for effektivisering, ny teknologi og digitalisering er hovedtemaer i regjeringens industrimelding, og regjeringen viser til teknologiutvikling og innovasjon som er nøkkelen til å lykkes med det grønne skiftet.

For å lykkes med digitalisering er det viktig å se på teknologi som et verktøy for å nå målet fremfor målet i seg selv. Digitalisering er ikke å tilby en digital representasjon av papiravisen på en iPad eller vise en kontoutskrift på mobilen. Digitalisering er mye mer enn en ny kanal for å distribuere en digital representasjon av gårsdagens produkter. Digitalisering handler først og fremst om mennesker i form av endringer i kundeadferd som bidrar til nye tjenester og forretningsmodeller. Endring i kultur som fører til nye forventninger til ledelse og prosesser. Minst av alt om teknologi isolert sett.

Det er ingen mangel på forslag til hva som skal bli Norges nye eksportnæringer. Fintech (finansteknologi), edtech (læringsteknologi) og medtech (velferdsteknologi) er alle hete kandidater. Teknologien bak bitcoin spås å revolusjonere måten vi utveksler verdi og eierskap på samme måte som internett har revolusjonert måten vi utveksler informasjon. Kunstig intelligens og maskinlæring spås å utkonkurrere oss alle i arbeidsmarkedet. Delingsøkonomien utfordrer etablerte bransjer og påvirker vårt syn på eierskap kontra tilgang. Dagligvarer kan bestilles fra sofaen søndag ettermiddag, og gjør debatten om søndagsåpne butikker overflødig. Teknologioptimismen er grenseløs og kan minne om 50-tallets visjoner for fremtiden.

Kjennetegnet ved denne utviklingen er at den er global, og morgendagens konkurrenter kan gjennom digital distribusjon ha sitt utspring fra hvor som helst i verden. Dette stiller store krav til kompetanse og konkurranseevne. Så lenge dette er et verdensmesterskap holder det ikke å være tilfreds med egen innsats når andre land ligger langt foran oss. Selv om offentlig sektor erkjenner at de henger etter når det kommer til å ta i bruk ny teknologi, og en av Norges fremste næringer erkjenner å ha sovet i timen handler digitalisering om mye mer enn teknologi.

Ny teknologi skaper ny kundeadferd, og smarttelefonen får en stadig større rolle i folks liv. Nordmenn ligger i verdenstoppen når det kommer til privat bruk av ny teknologi, og bransjer som ikke tilpasser seg denne virkeligheten vil merke alvorlige konsekvenser. 2016 har vært musikkbransjens verste år til tross for at folk hører mer på musikk enn noen gang. Bankfilialen er ikke lenger nødvendig for å betale regninger eller gjøre innskudd, og det blir stadig færre bankkontoer. Brukere av offentlige tjenester forventer også stadig større grad av tilgjengelighet med den samme brukervennlighet de har blitt vant med fra Apple, Facebook og Google.

Ettersom kundenes krav og forventninger endres påvirker dette også etablerte forretningsmodeller. Kodak moment var en gang en betegnelse på et minneverdig øyeblikk det var verdt å ta vare på, men i disse dager brukt som en analogi til hvordan Kodak fant opp digitalkameraet i 1975, men lot være å satse på dette. Kodak sin kjernevirksomhet var salg av film til analoge kameraer, og digitalkamerat hadde ikke noe der å gjøre. Tjenester som nabobil har ikke funnet opp noen ny teknologi, men tar i bruk eksisterende teknologi for å betjene et nytt marked som har oppstått som følge av endret kundeadferd for å utfordre tradisjonell bilutleie. Som de fleste tjenester innen delingsøkonomien, er forretningsmodellen kapitallett og basert på utnyttelse av ubenyttede ressurser i motsetning til en kapitalkrevende anskaffelse av en flåte biler.

I en fremtid der digitalisering og innovasjon vil prege hele samfunnet er det behov for en annen form for ledelse. Der det tidligere var godt nok med en sjef som kommanderte hva en skulle gjøres til hvilken tid vil det være behov for en leder som inspirerer og viser vei.
Det stilles også nye krav til fagkompetanse. Norske ledere ligger langt bak i den teknologiske utviklingen, og en leder som ikke forstår teknologien, vil ha vanskeligheter med å forstå hvordan ny teknologi påvirker kundeadferd og forretningsmodeller.

Digitalisering betyr endring, og for å lykkes med endringsledelse må lederen evne å sette digitalisering inn i en strategisk kontekst. De færreste av oss liker endring spesielt godt, og har ofte et behov for å forstå hvorfor for å bidra til en god innovasjonskultur.

Innovasjon og endringsledelse er ingen engangsøvelse i en digital verden, men må heller sees på som en kontinuerlig prosess. Sannsynligheten for å feile er garantert, og det er derfor viktig å ha en aksept for å feile, samt en god prosess for å lære av både egne og andres feil. Alternativet er å sitte stille og vente på å bli utkonkurrert og foreldet.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal