DNB og NTNU inngår samarbeid for å utvikle finansnæringen

Finansbransjen er inne i en enorm endring og etterspør ny teknologisk kompetanse. NTNU og DNB har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle forskningsbasert kompetanse og studentdrevet innovasjon innen finans.

Saken er hentet fra NTNU sin webside. Foto: NTNU/Julie Gloppe Solem.

– Tidligere ansatte DNB flest økonomer, mens nå er 60 prosent av de vi ansetter teknologer. NTNU har det fremste teknologimiljøet i Norge, og DNB henter mer og mer av kompetansebehovet herfra, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

– Vi skal gjennom et skikkelig kompetanseskift, hvor kundeinnsikt, algoritmer, store data og nye IT-løsninger spiller en stor rolle. Vi ønsker å utvide samarbeidet med NTNU for å se på hvordan vi i fellesskap kan skape fremtidens norske finansindustri. Det handler om å øke innovasjonskraften slik at vi ligger helt i forkant av utviklingen, sier Bjerke.

NTNU vil gjennom samarbeidet utvikle forskningsbasert kunnskap og kompetanse rettet mot bank- og finansnæringen. Gjennom studentengasjement, forskning og innovasjon vil det øke studentenes bevissthet rundt digitalisering av denne næringen.

– Vi ser i økende grad etterspørsel etter teknologiske kompetanse innen ulike næringer inklusive bank og finans. Vi ser at for å kunne løse fremtidens utfordringer kreves en flerfaglig tilnærming og kunnskap om hvordan man skal kunne anvende teknologi og nye metoder for å møte kundebehov. Vi utdanner økonomer med teknologisk kompetanse og teknologer med økonomikompetanse, sier prorektor for nyskaping Toril Nagelhus Hernes ved NTNU.

– Våre fagmiljø jobber i tverrfaglige team for å løse utfordringer. Kunnskap om organisasjon og samhandling blir viktig, i tillegg til kunnskap om digitale løsninger, big data, kunstig intelligens og data-sikkerhet. NTNU har unike fagmiljø og studenter som vil samarbeide med medarbeidere i DNB for å utvikle nye modeller og løsninger for finansnæringen, sier Hernes.

5-årig avtale

Partene inngår en 5-årig samarbeidsavtale på 5 millioner per år. DNB og NTNU har i løpet av de kommende årene til hensikt å samarbeide innenfor følgende områder:

  1. Digitale forretningsmodeller i internasjonal bank- og finansvirksomhet. Bank og finans er utsatt for store omstillingsbehov på grunn av digital teknologi. Her har NTNU flere fagmiljøer og internasjonale nettverk med førstehåndskjennskap.
  2. Cyber Security. NTNU har et internasjonalt ledende miljø på området, som er et viktig område for finansnæringen.
  3. Studentsamarbeid. NTNU har et aktivt og talentfullt studentinnovasjonsmiljø.
  4. Big Data Analytics og Machine Learning. Analyse og behandling av store datamengder er nå mulig å gjøre nærmest i sanntid. Koblet opp mot maskinlæring vil dette kunne gi store muligheter for forutsigbarhet, og også en dypere forståelse av for eksempel kundeforhold/oppførsel. Maskinlæring og stordataanalyse er forskningsområder ved flere av NTNUs institutter og laber.
  5. Bærekraft. NTNU har et sterkt forskningsmiljø på dette området, og vil kunne gi verdifulle bidrag om hva bank og finans kan bidra med.

Fremtidsrettede studieprogram

– NTNU ønsker gjennom samarbeidsavtalen å være i tett dialog med finansnæringen for å få innsikt i utfordringene slik at vi kan tilby fremtidsrettede studieprogram som møter fremtidens kompetansebehov. Vi vil også gjennom konkrete forskning- og innovasjonsprosjekter utvikle ny kunnskap og løsninger som næringen har behov for, sier Toril Nagelhus Hernes.

– Vi er sikre på at vi finner spennende forskningsprosjekter. Det kan både være å se etter nye eller endrede forretningsmodeller, det kan være å utvikle ny teknologi, og det kan være å forbedre kundeopplevelsen vår gjennom teknologi for personalisering og effektiv digital distribusjon, sier Rune Bjerke.

Du kan møte DNB på Lean Forums årskonferanse 7.-8.nov. Les mer om dette her.
Program for årskonferansen kan du se her. Påmelding her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal