Effektivitet på norsk

De fleste bedrifter ønsker å levere produkter og tjenester raskt og effektivt, og aller helst bedre enn konkurrentene. Arbeidslivsforskning er derfor veldig viktig for å forstå strukturer og finne løsninger, som er lønnsomme for eiere, ansatte og samfunnet.

Lean som metode og filosofi handler om å ta bort sløsing av tid og ressurser i en verdikjede, en klar motsetning til tradisjonelt byråkrati. Noen har uttalt at Lean er «sunn fornuft satt i system». Lean fokuserer på arbeidsprosesser, helhetstenking, involvering av medarbeidere og at forbedringer må skje kontinuerlig.

Sløsing kan for eksempel være en stor lagerbeholdning, uutnyttet kreativitet, venting og overproduksjon. Lean har med en kulturell forandring og medvirkning i organisasjonen å gjøre, og alle ansatte må være involvert i endringene. Dette er ofte svært krevende omstillinger for arbeidsstokken, siden prosesser må gjøres raskere samtidig som de må gjøres mer effektive og likt hver gang. 

Lean-tenking er per i dag den vinnende filosofi innen produksjon, tjenesteyting og handel, men det er utført lite forskning på Lean i Norge. Noe av årsaken til dette kan vi finne i at det har vært en forskningsdrevet tradisjon innen arbeidslivsforskning, mens Lean har blitt drevet fram av praktikere, ofte med prøvefeile metoden. Men dette blir det en endring på nå. Forskningsprosjektet Lean Operations startet i fjor høst og varer fram til 2014. Les sak i Oppland Arbeiderblad 12.11. her:

Du vil kunne følge det videre arbeid i prosjektet på Lean Forum Norges hjemmeside her

Abonner på vårt nyhetsbrev