Eigersund kommune er i startfasen av sitt arbeid med Lean

Eigersund kommune opplever at det er stadig økte krav til tjenestene som skal utføres, samtidig som det er stadig knappere ressurser. Dette innebærer at en må se om arbeidsoppgaver og prosesser kan utføres på en enklere og mer effektiv måte, ikke ved å arbeide raskere, men ved å arbeide smartere.

Dette vil kunne frigjøre tid og ressurser som kan brukes til andre oppgaver som skaper verdi for brukerne, eller slik at flere oppgaver innenfor det samme området kan løses med dagens bemanning. 

Les mer her.

Abonner på vårt nyhetsbrev