En foregangskommune

Vestre Toten kommune omtales som en foregangskommune på Lean forbedringsarbeid i offentlig sektor.

Kommunen har allerede innført leanprinsippene ved halvparten av sine driftsenheter, alt fra Nav og barnevern til sykehjem og omsorgsboliger. Fra høsten av skal effektiviseringsverktøyet, som i sin tid ble utviklet av Toyota, innføres på ytterligere 15 enheter.

Leandag i Innlandet  
Vestre Toten var da også sterkt representert med over 100 deltakere på torsdagens Leankonferanse på Raufoss, som ble arrangert av Lean Forum Innlandet i samarbeid med Vestre Toten kommune. Over 260 deltakere fra privat og offentlig sektor deltok på konferansen.
 Dagens største trekkplaster var den etterspurte foredragsholderen Magnus Lord fra Sverige. Han tok utgangspunkt i mange konkrete eksempler fra helsevesenet, der han har jobbet mest.
Med hjelp av prinsippene fra den japanske bilindustrien, lyktes det blant annet et sykehus å redusere lungekreftutredningen fra 30 til 10 dager.  - Samtidig sparte sykehuset mye tid på telefoner. Tidligere var det nemlig veldig mange bekymrede pasienter som ringte, fordi de ikke hadde fått diagnosen i rimelig tid, sa han.

Nytt syn på ansatte
Lean handler om et nytt syn på medarbeidere, framholdt Lord. Han mente det er på høy tid å kvitte seg med den gamle tankegangen om at ansatte bare skal utføre sjefens ordre.
- Desto høyere opp i systemet man fatter en beslutning, desto dårligere er den forankret i virksomheten og desto dårligere fungerer den og desto mindre kommer medarbeiderne til å lyde, sa han.
Leanprinsippene handler derimot om å gi medarbeiderne eierskap til forbedringene, ved at de selv kommer med endringsforslag og bidrar til å gjennomføre dem, forklarte han.

Nytt syn på ledelse
Leanguruen delte også sine tanker om god ledelse.
- En leders fremste egenskap er å utvikle mennesker. Det å se medarbeidernes fulle potensial. En leder som er spesielt flink på en ting, men som ikke er god til å utvikle mennesker, bør heller bli spesialist enn leder, hevdet han.
- Kan man virkelig overlate til medarbeiderne å styre og utvikle virksomheten? spurte han og svarte selv på spørsmålet:
- Ja. At vi sjefer er bedre egnet til å ta beslutninger, er en fantasi. Og det er en fantasi som rammer folk allerede dagen etter at de er blitt sjef, fortsatte Lord og høstet latter fra salen.
 Han snudde opp ned på den hierarkiske strukturen.
 - Det er medarbeiderne som skal styre og utvikle virksomheten. Sjefenes oppgave bør være å støtte. Det er leanfilosofien, forklarte Lord.
I mye forbedringsarbeid studerer man ulike funksjoner på arbeidsplassen, som om de var separate øyer. Lean fokuserer like mye på flyten mellom de ulike funksjonene, konkluderte han.

- Meget vellykket
 Rådmann Bjørn Fauchald og leder for uviklingsenheten i Vestre Toten kommune, Kari Bjørnerud Børthus har stor tro på leanorganisering i offentlig sektor.
 - Det har vært veldig vellykket i vår kommune, hevder de og viser til at de er blitt bedt om å dele sine erfaringer med 70 andre kommuner. De opplyser at Lean organisering har gitt kommunen en gevinst på 38 årsverk siden oppstarten for fem år siden. Drøyt 28 av disse årsverkene er realisert i ny verdiskaping.
- Har dere fått noen negative reaksjoner?  
- Nei, vi har vært nøye med å understreke at hensikten med Lean ikke er å fjerne stillinger, men å øke kvaliteten og kvantiteten på tjenestene, til det beste for forbrukerne, svarer Børthus og nevner et eksempel:
 - Gimle sykehjem har for eksempel leanet serveringen av måltider i form av en mer effektiv og hensiktsmessig arbeidsflyt. Da fikk de frigjort tid til en stuevakt i stedet, påpeker hun. De 5 S'ene er en annen del av leanfilosofien. De 5 S'ene står for sortere (fjerne unødvendig materiell og utstyr), systematisere (merke materiell og plassere det på oppmerkede plasser) skinne (rengjøre arbeidsplass og utstyr), standardisere (bestemme rutiner for overholdelse av orden og systematikk) og sikre (fordele ansvar for å følge opp og videreutvikle 5 S-arbeidet).
 - Man sløser mindre tid på leting når det er rent og ryddig på arbeidsplassen, kommenterte Fauchald. Han understreker at norske kommuner i framitda vil måtte levere mer tjenester for mindre ressurser og til høyere kvalitet.
- Å innføre Lean krever masse arbeid, men er verdt det, konkluderer han.

Artikkelen er hentet fra Oppland Arbeiderblad:

En foregangskommune

Abonner på vårt nyhetsbrev