- Er overbevist om at mye er ugjort

Tross to år med fokus på kostnadskutt tror Statoil-sjefen fortsatt at det er mulig å spare mer.

– Mye kapasitetsjustering er gjennomført, men når det gjelder underliggende forbedringer er vi overbevist om at mye er ugjort, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil til E24.

Den siste tiden har flere sentrale aktører i den hardt pressede oljeleverandørsektoren indikert at de skimter lys i enden av tunnelen, etter flere år der kutt, innsparing og lavere aktivitet har stått på menyen til både frokost, lunsj og middag.

Ikke minst inkluderer dette Schlumbergers norske toppsjef Pål Kibsgaard, som i forbindelse med selskapets kvartalsrapportering opplyste at bunnen av syklusen virker å være nådd.

Statoil-sjefen advarer imidlertid mot å ta foten av gassen.

- Vi har fortsatt mye arbeid ugjort når det gjelder effektivisering, det å jobbe smartere og når det kommer til å standardisere våre industrielle prosesser, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil.

Vil skape aktivitet
Konsernsjefen forteller at de jobber tett med leverandørindustrien for å oppnå det ovennevnte.

I tillegg har selskapet et eget effektiviseringsprogram som løper gjennom det inneværende året. Her er målet 2,5 milliarder dollar i årlige innsparinger.

– Så tror jeg det er veldig viktig at hele industrien biter seg fast og fortsetter å drive dette arbeidet. Vi er en industri som skal konkurrere mot andre energikilder, og ressursene blir ikke lettere tilgjengelig, sier Sætre.

Det omfattende sparefokuset i bransjen har til dels gitt gråt og tenners gnissel over hele landet, og spesielt i vest har utslagene vært betydelige. Sætre, som selv er sunnmøring, svarer bekreftende på at situasjonen er tung.

– Det er klart det er tungt, sier han, og famler et sekund eller to etter ordene:

– Samtidig, alt vi gjør er for å skape ny aktivitet. Vi jobber med nye prosjekter: Vi jobber med Trestakk, med å få frem en beslutning på Utgard, med Johan Castberg, med fase to på Snorre og med Johan Sverdrup. Så vi jobber med å skape ny aktivitet. Men vi er avhengig av at det er areal og muligheter, sier Sætre.

Kutter investeringene
Det er her Statoils trøst til leverandørindustrien ligger.

– Man må ikke glemme at det vil komme ny aktivitet innen drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Det kommer nye plattformer, Gina Krogh er på vei og Aasta Hansteen kommer etter hvert. Dette vil representere muligheter for drifts- og vedlikeholdsleverandørene i Norge. Så får markedet etter hvert definere hvordan leteaktiviteten og andre områder blir påvirket, sier Sætre.

I forbindelse med rapporteringen for andre kvartal varsler Statoil reduksjon i investeringene, og målsetter også et aktivitetsnivå innen leting som er lavere enn tidligere.

De organiske investeringene, ikke inkludert eksempelvis oppkjøp, anslås nå til 12 milliarder dollar. Dette er en reduksjon på én milliard fra tidligere anslag.

Tilsvarende er prognosen for letekostnader redusert fra to milliarder dollar til 1,8 milliarder dollar.

Stanser ikke prosjekter
I stor grad er dette imidlertid et resultat av at man kan gjøre mer for mindre etter to år med sparefokus hos selskapet og dets leverandører.

– Dette er effektivitet. Det er ikke snakk om prosjekter vi har stoppet eller skyver foran oss. Det er den samme prosjektbasen. Det dreier seg om prioritering i alle de små tingene, sier Sætre.

Han sier seg godt fornøyd med utviklingen i driften av prosjektporteføljen.

– Vi har ikke noen problemstillinger som trekker oss i feil retning, så dette er summen av mange små prioriteringer og god prosjektgjennomføring i forhold til planene som var lagt til grunn for dette året. Vi ser spesielt på boresiden at vi har veldig god fremdrift og gode resultater på effektiviseringsarbeidet.

Artikkelen er hentet fra e24.no.
Du kan høre mer om Statoils effektiviseringsprogram STEP på Leankonferansen 8.-9. november.

Abonner på vårt nyhetsbrev