Får fart på kreftbehandlingen

Ved sykehuset i Lillehammer har de gått detaljert til verks for å få fart på kreftbehandlingen.

Ved bruk av leanmetoden har sykehuset gått grundig gjennom utredning og oppstart for behandling av pasienter med mistanke om blærekreft.

– Etter denne gjennomgangen har vi klart å komme godt innenfor målsettingen om at behandlingen skal starte innen 20 dager, sier lederen av kirurgisk avdeling, Ellen Pettersen.

– I kommunikasjonen mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten har det vært flere forbedringsmuligheter som vi jobber kontinuerlig med å rette på. Vi har forenklet og standardisert rutiner og fjernet flaskehalser.

Les mer her.

Abonner på vårt nyhetsbrev