Fagmøte om Lean i helse og omsorg i Narvik

Lean Forum Narvik inviterte til fagmøte om anvendelse av Lean i kommunal helse og omsorg den 29. april.

Blant de omkring 50 møtedeltakerne var det enhetsledere og fagpersoner fra sektoren, administrative ledere, politikere, konsulenter og representanter fra næringsliv og Høgskolen i Narvik.

Fagmøtet om Lean i helse og omsorg skulle handle om effekter og konkret realisering av gevinster. Disse problemstillingene er i høyeste grad relevante både ved oppstart og i mer innarbeidede Leankommuner.

Innledere fra tre kommuner delte sine erfaringer; kommunalsjef Lars Norman Andersen i Narvik kommune, områdeleder Vanja Skogvoll i Pleie Øst i Tysfjord kommune og Leanansvarlig Kari Bjørnerud Børthus fra Vestre Toten kommune.

Blant de rapporterte gevinstene var: 

Mye mer tid frigjort til verdifull tid med pasientene

  • Verdistrømanalyser og daglige møter fører til at rutinemessige oppgaver som dosettlegging utføres på mye kortere tid
  • 5S gir mindre tid til leting
  • Verdistrømanalyse har gitt bedre kvalitet på pasientdokumentasjon

Bedre pleiefaglig arbeid og oppfølging

  • Pasienter blir fulgt opp mer med hensyn til egenmestring
  • Det er skapt "et mer yrende liv" for beboerne, en av hovedmålsetningene i kommunen
  • Økt kvalitet på rapporter mellom skift
  • Roligere miljø og økt trivsel både for pasienter og ansatte gjennom mer effektive rutineoppgaver

 

Det ble også rapportert en markant reduksjon i sykefravær for en av kommunene, hvor effekten delvis ble forklart med bedre arbeidshverdag og trivsel.

 

Etter innleggene kom det mange spørsmål fra engasjerte tilhørere.

Tekst og foto: Bjørn Bergan, Lean Forum Nordland

Abonner på vårt nyhetsbrev