Fakker tidstyver - sparer 30 milliarder

I fjor "fant" regjeringen 1300 tidstyver. Nå skal de fjernes.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ser et inntjeningspotensial på svimlende 30 milliarder kroner. Og nå starter ryddejobben - med kommunene på laget. Det skal letes med lys og lykte etter nye tidstyver.

– Noen er allerede fjernet. Andre jobber vi med å fjerne, sier Jan Tore Sanner (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Bedre tjeneste

Hele staten har jaktet tidstyver siden 2014. Da snakker vi om tidstyver som stjeler tid fra ansatte, innbyggere og næringslivet.

– Kommunene leverer mange tjenester til innbyggerne. Fjerner kommunene tidstyvene, kan de bruke mer tid og ressurser til å gi bedre tjenester og service til innbyggerne, mener Sanner.

Unødig administrasjon, rutiner, rapporteringer eller tungvinte arbeidsformer er betegnende for det statsråden kaller tidstyver.

Flere kommuner har fattet interesse for prosjektet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Direktoratet for forvaltning og IKT skal i samarbeid med KS vurdere hvordan kommunesektoren kan dra nytte av statens erfaringer. En ny veileder skal være klar våren 2016.

I gang allerede

Bydel St. Hanshaugen i Oslo tester allerede ut ulike former for velferdsteknologier i omsorgsboliger, blant annet medisindispensere, elektriske låser og trygghetsalarmer. Alle kan være ordentlige tidstyver.

– Erfaringene fra Oslo kommune er at teknologien skaper økt livskvalitet for den enkelte beboer. De mestrer flere oppgaver selv og føler økt trygghet i hverdagen. Ansatte ved omsorgsboligene kan bruke færre ressurser på å finne frem nøkkelknipper og dele ut medisiner og mer på å følge opp den enkelte bruker, sier han.

I følge KS er det behov for om lag 50.000 flere årsverk i kommunal sektor i 2023 for å opprettholde dagens tjenestenivå.

– Nye medarbeidere må rekrutteres. Men samtidig må vi passe på at ikke tidstyver stjeler verdifull tid fra de ansatte, poengterer Sanner. (ANB)
Les hele artikkelen på nettstedet an.no her.

Abonner på vårt nyhetsbrev