Finalistene til årets norske Leanvirksomhet 2013 er klare

Styret i Lean Forum Norge har nominert følgende 3 søkere:

  • Alcoa Mosjøen
  • Fibo-Trespo AS
  • Gilje Tre AS

Etter å ha behandlet alle søknadene har vi kommet fram til at dette er svært gode eksempler på virksomheter som kan være forbilder for andre i sitt forbedringsarbeid, sier styreleder Ottar Henriksen i Lean Forum Norge. Hensikten med prisen er å vise hvordan bedriftene driver og hvordan man bør drive her i Norge, sier han.

Fellestrekk for leanarbeidet hos de tre finalistene:

  • Strategisk forankring
  • Gode resultater
  • Invovering av ansatte og tillitsvalgte
  • Fokus på flyt og kundeorientering

Alle 3 finalistene vil presentere sitt leanarbeid på Lean Forum Norges årskonferanse 26.-27.11.2013. Vinner blir utlyst og Leanprisen delt ut av nærings-og handelsministeren på konferansen.

Litt om finalistene:

Alcoa Mosjøen
Virksomheten har arbeidet med Lean og kontinuerlig forbedring siden slutten av 1990-tallet. Bedriften er i dag i verdensklasse innen sitt segment i produksjonen av aluminium. De ønsker å være en av verdens beste Aluminiumsprodusent hvor Lean skal utgjøre forskjellen. Lean (ABS) er virksomhetens forretningssystem som brukes for måloppnåelse, og det går en rød tråd gjennom organisasjonen.

Fibo-Trespo as
Bedriften som er lokalisert i Lyngdal kommune, ble etablert i 1952 og er Norges ledende produsent av veggpaneler for våtrom. Leanhistorien startet med ledelsesforankring i 2009 basert på behov for å få bedre orden i fabrikken. Bedriften har i dag en kultur med forbedringsfokus, og har gjennomført 7650 forbedringer siden oppstart.

Gilje Tre as
Bedriften som ble startet av brødrene Gilje i 1948, har i dag 2 fabrikker i Rogaland, Gilje Tre (vinduer, balkongdører og skyvedører) i Dirdal og Giljedoor (ytterdører) lokalisert i Moi. Visjon «Gilje skal være den beste produsenten i Norge av vinduer og ytterdører» Deres nøkkel til suksess er å skape en organisasjon som kontinuerlig fornyer og forbedrer seg selv, med kunden i fokus. Ved hjelp av Lean er de i forkant på produktutvikling av nyskapende miljøvennlige produkter i Norge med svært små ressurser. Det jobbes med Lean/forbedringsgrupper i produksjon, administrasjon, salg, IT, teknisk og service.

Delta på årets store Leankonferanse den 26.-27.11. og hør mer om hva Norges beste leanbedrifter har av erfaringer. Program og påmelding finner du her

Abonner på vårt nyhetsbrev