Finalistene til Årets norske Leanvirksomhet 2020

 • BIR Privat AS
 • Norsk Gjenvinning AS Oslo, Groruddalen miljøpark
 • SpareBank 1 Utvikling DA

Finalistene presenterer seg under Leankonferansen 17.-18. november. Vinneren blir kåret basert på vurderinger gjort av styret i Lean Forum Norge, samt en egen oppnevnt Leanpriskomité.

Mer om finalistene:

 • BIR Privat AS
  BIR Privat AS er et datterselskap av BIR AS, som er Norges nest største interkommunale renovasjonsselskap med hovedkontor i Bergen. De har ansvar for renovasjonstjenesten for rundt 360 00 innbyggere i BIRs 7 eierkommuner. Deres hovedfelt er husholdningsavfall, og deres kunder er dermed ikke i en posisjon der de kan velge et annet renovasjonsselskap. BIR Privat skal likevel levere en tjeneste til riktig tid og med høy kvalitet. Kontinuerlig forbedring er dermed en integrert del av hverdagen i hele virksomheten, både i drift og i administrative prosesser.
 • Norsk Gjenvinning AS Oslo, Groruddalen miljøpark
  Norsk Gjenvinning (NG) har 160 ansatte fordelt på produksjon og logistikk. Deres visjon er "Det finnes ikke søppel mer". NG fokuserer på at gjenvunnet råvare fra deres anlegg skal reise så kort som mulig, men de konkurrerer også med verdensmarkedet for å levere konkurransedyktige råvarer til sin kunder.
  NG er mellommannen som muliggjør og fremmer sirkulær økonomi i praksis. Dette krever effektive prosesser, og gjennom systematisk arbeid mot felles mål har NG fått etablert en solid plattform for forbedringskultur.
 • SpareBank 1 Utvikling DA
  SpareBank 1 Utvikling skal levere attraktive produkter og tjenester med fokus på gode kundeopplevelser. De skal også bidra til at SpareBank 1-bankenes konkurransekraft og lønnsomhet slik at de forblir sterke og selvstendige. Markedet er er preget av sterk endring både med tanke på kundebehov og teknologi, og det stilles store krav til endringstakt for å lykkes i dette markedet. I det daglige arbeidet har de over mange år jobbet med kontinuerlig forbedring av både arkitektur, prosesser, organisering og folk. Framover vil de fortsette med dette, og trolig øke endringstakten enda mer.

Les mer om Leanprisene her.

Mer om Leankonferansen 17.-18. november her.

Abonner på vårt nyhetsbrev