Finalistene til Årets norske Leanvirksomhet 2021

 • Finnfjord AS
 • New West Gipsgjenvinning AS (Den Sirkulære Gipsfabrikken)
 • Partnerplast AS

Finalistene presenterer seg under Leankonferansen 9.-10. november. Vinneren blir kåret basert på vurderinger gjort av styret i Lean Forum Norge, samt en egen oppnevnt Leanpriskomité.

Mer om finalistene:

 • Finnfjord AS
  Finnfjord AS er en hjørnesteinsbedrift i Midt-Troms og er en konkurranseutsatt virksomhet som produserer Ferrosilisium for det Europeiske markedet. Bedriften dekker i underkant av 15% av Europas behov. Smelteverket er det eneste norsk- og privateide i landet, og er ikke en del av et konsern. 
  Kontinuerlige forbedringer er viktig for Finnfjord i og med at de er i konkurranse med kinesiske Ferrosilisium-verk. I tillegg har de pga beliggenhet en utfordrende logistikk. Bedriften har en stor miljøbelastningsrisikog og er en høyrisikoarbeidsplass med stort fokus på HMS. De jobber langsiktig, for å få en forbedringskultur med involvering av alle ansatte.
 • New West Gipsgjenvinning AS (Den Sirkulære Gipsfabrikken)
  Bedriften er et joint venture mellom Norsk Gjenvinning og New West Gypsum, der hensikten er å etablere sirkulær verdikjede for gips og industrialisere materialgjenvinning av gips. Siden oppstarten har de "reddet" nærmest 150 000 tonn med gips fra deponi.
  New West Gipsgjenvinning konkurrerer med verdensmarkedet for å kunne levere konkurransedyktige råvarer til sine kunder. Skal de lykkes med sirkulær økonomi og utkonkurrere jomfruelige råvarer så krever dette effektive prosesser i spesielt gjenvinningsbransjen.
  Bedriften er tuftet på leanfilosofi, og har siden starten hatt det som grunnsten, både ift å utvikle verdikjeden og skalere opp produksjon fra pilot til industriell skala.
 • Partnerplast AS
  Partnerplast tilbyr smarte produkter og løsninger til seismikk, offshore og subsea, akvakultur og marine markeder, ved å utnytte sine ledende evner i rotasjon- og polyuretanstøping og elektronikkutvikling.
  Bedriften startet sitt leanarbeid gjennom å delta som pilotbedrift i ProduktivitetsSpranget i 2018. De ønsker å være gode på industriproduksjon i Norge, noe som innebærer at de må være effektive, ha god omstillingsevne og kompetanse. 

Les mer om Leanprisene her.

Les mer og meld deg på Lean Forums årskonferanse her.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev