Finalistene til Årets norske Leanvirksomhet 2021

 • Finnfjord AS
 • New West Gipsgjenvinning AS (Den Sirkulære Gipsfabrikken)
 • Partnerplast AS

Finalistene presenterer seg under Leankonferansen 9.-10. november. Vinneren blir kåret basert på vurderinger gjort av styret i Lean Forum Norge, samt en egen oppnevnt Leanpriskomité.

Mer om finalistene:

 • Finnfjord AS
  Finnfjord AS er en hjørnesteinsbedrift i Midt-Troms og er en konkurranseutsatt virksomhet som produserer Ferrosilisium for det Europeiske markedet. Bedriften dekker i underkant av 15% av Europas behov. Smelteverket er det eneste norsk- og privateide i landet, og er ikke en del av et konsern. 
  Kontinuerlige forbedringer er viktig for Finnfjord i og med at de er i konkurranse med kinesiske Ferrosilisium-verk. I tillegg har de pga beliggenhet en utfordrende logistikk. Bedriften har en stor miljøbelastningsrisikog og er en høyrisikoarbeidsplass med stort fokus på HMS. De jobber langsiktig, for å få en forbedringskultur med involvering av alle ansatte.
 • New West Gipsgjenvinning AS (Den Sirkulære Gipsfabrikken)
  Bedriften er et joint venture mellom Norsk Gjenvinning og New West Gypsum, der hensikten er å etablere sirkulær verdikjede for gips og industrialisere materialgjenvinning av gips. Siden oppstarten har de "reddet" nærmest 150 000 tonn med gips fra deponi.
  New West Gipsgjenvinning konkurrerer med verdensmarkedet for å kunne levere konkurransedyktige råvarer til sine kunder. Skal de lykkes med sirkulær økonomi og utkonkurrere jomfruelige råvarer så krever dette effektive prosesser i spesielt gjenvinningsbransjen.
  Bedriften er tuftet på leanfilosofi, og har siden starten hatt det som grunnsten, både ift å utvikle verdikjeden og skalere opp produksjon fra pilot til industriell skala.
 • Partnerplast AS
  Partnerplast tilbyr smarte produkter og løsninger til seismikk, offshore og subsea, akvakultur og marine markeder, ved å utnytte sine ledende evner i rotasjon- og polyuretanstøping og elektronikkutvikling.
  Bedriften startet sitt leanarbeid gjennom å delta som pilotbedrift i ProduktivitetsSpranget i 2018. De ønsker å være gode på industriproduksjon i Norge, noe som innebærer at de må være effektive, ha god omstillingsevne og kompetanse. 

Les mer om Leanprisene her.

Les mer og meld deg på Lean Forums årskonferanse her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal