Finalistene til Årets norske Leanvirksomhet er klare

Styret i Lean Forum Norge har nominert følgende tre søkere:

  • Gilje Tre
  • Hydro Aluminium - Årdal Metallverk
  • Ringnes - Gjelleråsen

Finalistene presenterer sitt leanarbeid på Lean Forum Norges årskonferanse 10.-11. november. Vinneren blir utlyst under festmiddagen basert på vurderinger gjort av styret i Lean Forum Norge samt en egen oppnevnt Leanpriskomitè. 

Litt om finalistene:

Gilje Tre
Gilje Tre jobber med forbedringsarbeid for å kunne overleve i en meget konkurranseutsatt bransje. Deres visjon er: "Gilje skal være den beste produsenten i Norge av vinduer og ytterdører", og de vet at nøkkelen til suksess er å skape en organisasjon som kontinuerlig fornyer og forbedrer seg selv, med kunden i fokus. 

Hydro Aluminium - Årdal Metallverk
Årdal Metallverk startet for alvor med Lean i 2007-/08 og startet implementeringen av Aluminium Metal Business System (AMBS). Dette systemet, sammen med Lean/Six Sigma, er deres filosofi og kontinerlige forbedringssystem. Dette er nå godt innarbeidet og forankret helt til toppledelsen i Hydro.

Ringnes - Gjelleråsen
Ringnes jobber med kontinuerlig forbedring av sikkerheten for sine medarbeidere, kvaliteten på sine produkter og tjenester samt servicen mot sine kunder. Dette til lavest mulig svinn og forbruk av ressurser, gjennom å engasjere sine medarbeidere til å kontinuerlig bekjempe sløseri og forbedre flyten mot kunde.

Om Leanpriskomitèens arbeid:
Lean Forum Norge har opprettet en egen fagkomitè for Årets Leanvirksomhet som har foretatt en vurdering av alle innkomne søknader og innstilt finalister. Komiteen har, ved behov, foretatt telefonintervjuer for å kunne gjøre en nøyere vurdering. Finalistene har fått besøk av medlemmer fra fagkomiteen som har foretatt en nærmere vurdering av hver enkelt finalist. Deretter har fagkomiteens innstilling blitt presentert Lean Forum Norge sitt styre, som utpeker vinneren av prisen for Årets Leanvirksomhet. Alle virksomheter som har blitt besøkt av medlemmer fra fagkomiteen får en kort tilbakemelding på deres vurdering etter at vinneren er utropt.

Abonner på vårt nyhetsbrev