Finalistene til Årets norske Leanvirksomhet er klare

Styret i Lean Forum Norge har nominert følgende tre søkere:

  • A/S Norske Shell - Driftsorganisasjonen
  • EiendomsMegler 1 Midt-Norge
  • Hydro Aluminium - Årdal Metallverk

Vinneren blir utlyst under festmiddagen basert på vurderinger gjort av styret i Lean Forum Norge samt en egen oppnevnt Leanpriskomitè. Finalistene presenterer sitt leanarbeid på Lean Forum Norges årskonferanse 8.-9 november.
Litt om finalistene:

A/S Norske Shell - Driftsorganisasjonen, Kristiansund
A/S Norske Shell, Driftsorganisasjonen, har 400-500 ansatte fordelt på 6 forskjellige lokasjoner, on- offshore.
Deres systematiske reise i Lean har pågått uavkortet fra 2006, og i tillegg til de resultatene skapt underveis har det også gjort selskapet i bedre stand til å møte de utfordringene deres  bransje står midt opp i med tanke på reduserte inntekter og for høye kostnader.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge
EiendomsMegler 1 Midt-Norge har 236 ansatte på 28 kontorer i Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning.
De har som visjon å være Norges mest lønnsomme eiendomsmeglerforetak for sine kunder, ansatte og eiere. Visjonen har vært et gjennomgående og bærende element i all utvikling de siste årene, og har bygd sterk bedriftskultur rundt gode konsepter for kontinuerlig forbedring. Dette har blitt selskapets identitet og kultur.

Hydro Aluminium – Årdal Metallverk
Årdal Metallverk er ett av 5 heleide aluminiumsverk i Norge, med ca 540 ansatte. De startet for alvor med Lean i 2007-/08 og startet implementeringen av Aluminium Metal Business System (AMBS). AMBS er sammen med Lean/Six Sigma deres filosofi og kontinuerlige forbedringssystem. Dette er nå godt innarbeidet og forankret helt i toppledelsen i Hydro.
I 2013 startet Årdal Metallverk arbeidet med å resette forbedringsmetodikken sin. Det ble implementert filosofier med verktøy på hvordan de skulle drive kontinuerlig forbedring.

Om Leanpriskomitèens arbeid:
Lean Forum Norge har opprettet en egen fagkomitè for Årets Leanvirksomhet som har foretatt en vurdering av alle innkomne søknader og innstilt finalister. Komiteen har, ved behov, foretatt telefonintervjuer for å kunne gjøre en nøyere vurdering. Finalistene har fått besøk av medlemmer fra fagkomiteen som har foretatt en nærmere vurdering av hver enkelt finalist. Deretter har fagkomiteens innstilling blitt presentert Lean Forum Norge sitt styre, som utpeker vinneren av prisen for Årets Leanvirksomhet. Alle virksomheter som har blitt besøkt av medlemmer fra fagkomiteen får en kort tilbakemelding på deres vurdering etter at vinneren er utropt.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal