Finalistene til Årets norske Leanvirksomhet er klare

Følgende fire søkere er klare for finalen:

  • DNB Livsforsikring - Drift og Kundeservice
  • Kongsberg Maritime Subsea
  • Statoil Sture&Kollsnes
  • Stena Recycling

Finalistene presenterer sitt leanarbeid på Lean Forum Norges årskonferanse 7.-8. november. Vinneren blir utlyst under festmiddagen basert på vurderinger gjort av styret i Lean Forum Norge, samt en egen oppnevnt Leanpriskomitè.

Litt om finalistene:

DNB Livsforsikring - Drift og Kundeservice
DNB Livsforsikring er at av landets største Livsforsikringsselskaper og har jobbet med Lean siden 2008. De har gjennom systematisk arbeid over mange år fått etablert en sterk forbedringskultur på alle nivåer. Alle føler eierskap og stolthet over det de har fått til med Lean. Lean har en sterk lederforankring i selskapet og er nå en innarbeidet og integrert del av deres daglige arbeid.

Kongsberg Maritime Subsea
Vedvarende leanvekst er en overordnet ambisjon hos Kongsberg Maritime sin Subsea-divisjon. I 2014 utviklet organisasjonen sitt Corporate Lean Programme - The KONGSBERG Way - for effektivt å skape en Lean bedriftskultur og forbedringsprosesser i hele virksomheten.
Lean-programmet baserer seg på fem grunnleggende leanprinsipper: verdi for kunden, stabile prosesser, kvalitet i alle ledd, flyteffektivitet og kontinuerlig forbedring. Disse prinsippene gjelder alle i KM Subsea, fra produktutvikling og produksjon, til salg og customer support.

Statoil Sture&Kollsnes
Statoil Sture & Kollsnes har ca 350 fast ansatte og omfatter to av syv landanlegg i Norden driftet av Statoil.
I en energiverden hvor konkurransen blir mer og mer krevende, er kontinuerlig forbedring nøkkelen. For å være i posisjon for nye forretningsmuligheter må Statoil Sture&Kollsnes bli sikrere, mer pålitelig og øke effektiviteten. Forbedringsarbeidet bygges rund effektive verdikjeder ved å etablere standarder, sikre flyt og ha gode kunde/leverandøravtaler. Godt arbeidsmiljø, engasjerte ledere og medarbeidere som får ansvar er grunnsteinen i forbedringsarbeidet. Deres visjon er å skape Sture&Kollsnes sin fremtid gjennom gode resultater.

Stena Recycling
Stena Recycling AS er et selskap som arbeider både mot industrien, handel og kommuner og tilbyr total- og avfallsspesifikke løsninger for sine kunder. Selskapet har ca 260 medarbeidere.
Stena Recycling bruker et «Lean program» som er tilpasset deres bransje. Denne forbedringsprosessen startet i 2014, og er nå godt implementert i alle 15 filialer i Norge. Bedriften startet opp med Lean med hensikt om å involvere alle i et arbeide med kontinuerlige forbedringer, og derigjennom høye materialverdien, øke produktiviteten, minske kostnader samt øke sikkerheten på sine arbeidsplasser.

Om Leanpriskomitèens arbeid:
Lean Forum Norge har opprettet en egen fagkomitè for Årets Leanvirksomhet som har foretatt en vurdering av alle innkomne søknader og innstilt finalister. Komiteen har, ved behov, foretatt telefonintervjuer for å kunne gjøre en nøyere vurdering. Finalistene har fått besøk av medlemmer fra fagkomiteen som har foretatt en nærmere vurdering av hver enkelt finalist. Deretter har fagkomiteens innstilling blitt presentert Lean Forum Norge sitt styre, som utpeker vinneren av prisen for Årets Leanvirksomhet. Alle virksomheter som har blitt besøkt av medlemmer fra fagkomiteen får en kort tilbakemelding på deres vurdering etter at vinneren er utropt.

Abonner på vårt nyhetsbrev