Finalistene til Årets norske Leanvirksomhet er nå klare

Styret i Lean Forum Norge har nominert følgende tre søkere:

  • Eiendomsmegler 1 Midt-Norge
  • FINN.no, Kundesenter
  • NorDan, Otta

Fellestrekk for leanarbeidet hos de tre finalistene er:
- Strategisk forankring
- Gode resultater
- Involvering av ansatte og tillitsvalgte
- Fokus på flyt og kundeorientering

Finalistene presenterer sitt leanarbeid på Lean Forum Norges årskonferanse 11.-12. november. Vinneren blir utlyst på konferansedag 2 basert på vurderinger gjort av styret i Lean Forum Norge samt en egen oppnevnt Leanpriskomitè. Prisen vil for fjerde året på rad bli delt ut av Nærings- og fiskeridepartmentet.

Litt om finalistene:

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge
Bedriften har hatt sterkt fokus på Lean siden 2009. EiendomsMegler 1 Midt-Norge har som visjon å være det mest lønnsomme eiendomsmeglerforetak for sine kunder, ansatte og eiere. Visjonen har vært et gjennomgående og bærende element i all utvikling de siste årene, og har bygd sterk bedriftskultur rundt gode konsepter for kontinuerlig forbedring. Dette har blitt selskapets identitet og kultur.

FINN.no, Kundesenter
Kundesenteret har jobbet med leanmetodikk siden 2010, og har gått fra å være en støyskjerm mellom kundene og resten av bedriften, til å bli kundens megafon inn i FINN. De har fjernet alle ledd mellom Kundesenteret og systemutviklerne som kan løse problemer. Nå opplever kundene færre problemer, og Kundesenteret slipper å oppbemanne.

NorDan, Otta
NorDan som konsern har jobbet med Lean siden 2006/2007, men fabrikken på Otta begynte i 2009/2010 å skille seg positivt ut vedrørende innføringen av Lean.
NorDan sin visjon er at de skal være ledende innen utvikling, markedsføring, produksjon og levering av miljøvennlige og trygge vinduer og dører med tilbehør.

Om Leanpriskomitèens arbeid:
Lean Forum Norge har opprettet en egen fagkomitè for Årets Leanvirksomhet som har foretatt en vurdering av alle innkomne søknader og innstilt finalister. Komiteen har, ved behov, foretatt telefonintervjuer for å kunne gjøre en nøyere vurdering. Finalistene har fått besøk av medlemmer fra fagkomiteen som har foretatt en nærmere vurdering av hver enkelt finalist. Deretter har fagkomiteens innstilling blitt presentert Lean Forum Norge sitt styre, som utpeker vinneren av prisen for Årets Leanvirksomhet. Alle virksomheter som har blitt besøkt av medlemmer fra fagkomiteen får en kort tilbakemelding på deres vurdering etter at vinneren er utropt.

Abonner på vårt nyhetsbrev