- Flere må få ta aktivt del i kompetanseutviklingen

Et mer inkluderende arbeidsliv fikk fokus når NHO, LO og Lean Forum Norge møttes på scenen.

«Fra beste til neste praksis» var tittelen deltakerne på årskonferansen til Lean Forum Norge ble samlet til. Med fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid som nøkkelen til suksess ble konferansen innledet av foredragsholdere fra Hydro, Sykehuset Innlandet og EY.

Alle med eksempler på hvordan de strekker seg mot det neste nivået, utvikler seg og jobber med å finne nye innovative måter å jobbe på.

Under konferansen første del møttes også NHO, LO og Lean Forum Norge på scenen. Leder i Lean Forum Norge, Gaute Knutstad, ledet samtalen.
.

.
Kompetanse

LO’s førstesekretær, Julie Lødrup, var klar på hva hun mente var det viktigste i møte med utfordringene landet står i.

- Det vi først og fremst må løse er at flere må få ta del i kompetanseutviklingen, sier Lødrup.

Hun pekte da på de som allerede er i jobb, men også på alle de som står utenfor.

- Det er mange som kunne kommet inn i arbeidslivet om det ble mer inkluderende. Arbeidsgivere må ta mer ansvar gjennom å tilby mer konkret kompetanseopplæring, sier Lødrup.

Dette mener hun også er et samfunnsansvar.

- Dette står i sentrum for å sikre produktiviteten som kreves ute i arbeidslivet. Kompetanseheving er viktig uansett alder, vi må sørge for at folk kan det som trengs for å være attraktiv på arbeidsmarkedet, sier Lødrup.

Ressurs

Mellom 600 000 og 700 000 i arbeidsfør alder i Norge står utenfor arbeid opplyste viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie og legger til:

- Her har vi en enorm ressurs, en kraftreserve, som ikke kommer inn i arbeidsmarkedet nå. Dette er en utfordring vi må løse. Med den demografiske utviklingen vi har her i Norge, er det kritisk om vi ikke får flere inn i arbeidslivet.

Hauglie og Lødrup var enige at man må se igjennom kravene til forskjellige stillinger og finne nye innganger slik at flere finner en vei inn.

- Jeg tror at med en mer fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil det åpne opp for å gi flere en sjanse, sier Lødrup.

Kunstig Intelligens

Under samtalen på scene var de også innom kunstig intelligens (KI) og påvirkningen det har på arbeidslivet.

- Om en jobb forsvinner til KI, vil det fortsatt være mange muligheter for den som mister den jobben. Spørsmålet er om den personen har den kompetansen som da behøves, sier Lødrup.

Sammen med Hauglie pekte hun derfor på viktigheten av kompetanseheving og kompetanseendring. Behovet for tilrettelegging slik at det å ta utdanning og heve kompetansen som arbeidstaker er lett er avgjørende.

- Her må trepartssamarbeidet jobbe frem flere løsninger som gjør utdanning og kompetanseheving mulig samtidig som folk står i arbeid og for folk til å finne veien tilbake til arbeidslivet, sier Hauglie.

Abonner på vårt nyhetsbrev