Foretrekker Lean i tidstyvjakten

Produktivitetskommisjonens første rapport gir en god oversikt over mange og velkjente problemer i offentlig sektor. Dens konklusjoner er forsiktige, men på noen områder er den ganske tydelig i valg av anbefalte løsninger.

Produktivitetskommisjonen ledet av professor Jørn Rattsø har lagt fram sin første rapport, som i hovedsak tar opp produktiviteten i norsk økonomi. Den tar i enkelte viktige kapitler også opp effektiviteten og produktiviteten i offentlig sektor spesielt. På mange måter virker kommisjonens beskrivelse og konklusjoner som en oppsummering av de siste årenes debatt om offentlig sektor utfordringer.

Kommisjonen formulerer seg stort sett forsiktig, men på enkelte punkter skinner likevel en tydelighet gjennom forsiktigheten. Når den vurderer det mye omtalte tidstyvprosjektet til regjeringen, kommer det relativt klart fram at kommisjonen ser større fordeler ved mer fundamentale måter å angripe problemer angående manglende effektivitet og tids-sløsing.

«Tidsbruksundersøkelser kan være et nyttig verktøy for å kartlegge hva medarbeiderne bruker tiden sin på og hvor mye tid som går med til de ulike oppgavene. Slik kunnskap bidrar til økt bevissthet om eventuelle tidstyver og til å bruke tiden mer effektivt. Avhengig av hvor omfattende problemet er, kan likevel det største potensialet til å bruke tiden mer effektiv være å løse oppgavene på en helt ny og bedre måte. Det er flere gode eksempler på at man ved en radikal endring av organiseringen av en verdikjede kan oppnå store gevinster i form av både redusert ressursbruk og bedre kvalitet på tjenesten for brukeren.»

Her bruker kommisjonen relativt mye tid på å beskrive gode erfaringer med metodene Lean og tjenestedesign for effektivisering av offentlige tjenester. Et av eksemplene er hentet fra Universitetssykehuset i Nordland og Utendingsdirektoratet som har opplevd dramatisk reduksjon av henholdvis ventetid og saksbehandlingstid.
Les mer på statogstyring.no.

Abonner på vårt nyhetsbrev