Forskningsprosjekt om Lean

Monica Rolfsen, førsteamanuensis ved NTNU, informerer om forskningsprosjektet:

" I februar 2011 leverte vi en søknad til Forskningsrådet om et såkalt ”Kompetanseprosjekt for næringslivet” innen ”Lean Operations”. Konkurransen var usedvanlig tøff; over hundre søknader ble levert inn, og vårt prosjekt var et av de som fikk tilslag.

Målet for prosjektet er å utvikle ny kunnskap om lean operations innenfor rammene av norsk arbeidsliv og videreutvikle en modell for ”Lean på norsk” i tett samarbeid med Lean Forum Norge.

Det er fem tema som skal studeres nærmere: Lean og den norske modellen, lean og medarbeiderdrevet innovasjon, lean og bruk av informasjonsteknologi, lean og kunnskapsutvikling og lean og leverandørutvikling. Vi har med oss følgende bedrifter: Benteler Alumunium Systems på Raufoss, Kongsberg Automotive på Raufoss, REC Wafer Norway, Storebrand, Hydro Aluminium og Telenor, og to konsulentselskap: TPM Team og Ernst & Young.

Arbeidet ledes av NTNU ved institutt for Industriell Økonomi med Førsteamanuensis Monica Rolfsen som prosjektleder. Andre samarbeidspartnere er Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) med Henrik Finsrud, som også koordinerer forskningsarenaen i Lean Forum Norge. Videre er SINTEF Raufoss Manufacturing og Høgskolen på Gjøvik forskningspartnere i prosjektet. Sentrale personer her er Ottar Henriksen og Kristian Martinsen.

Prosjektet starter høsten 2011, og resultater kommer til å bli rapportert fortløpende gjennom Lean Forum Norge sine konferanser og publiseringskanaler. Delmål i prosjektet er minst to doktorgrader, journalartikler, en bok om Lean på norsk og gjennomføring av forbedringsprosjekter og økt konkurransekraft i norsk arbeidsliv."

Abonner på vårt nyhetsbrev