Forskningsrådets nye hovedstrategi er klar

Forskningsrådets nye hovedstrategi - Forskning for innovasjon og bærekraft - ble nylig vedtatt av hovedstyret. Strategien skal gi overordnede føringer for Forskningsrådet fram til 2020.

‒ Strategien tar utgangspunkt i to av de største utfordringene vi står overfor, sier Henrik O. Madsen, leder for Forskningsrådets hovedstyre. ‒ Vi må øke vår evne til innovasjon både i næringsliv og i offentlig sektor, og vi må finne nye og mer bærekraftige løsninger for samfunnet.

‒ Strategien peker enda tydeligere enn før på hvor viktig forskning og innovasjon er for samfunnsutviklingen, sier han.

‒ Tidligere strategier har lagt større vekt på forskningen som et mål i seg selv. Det er et stående oppdrag og sentralt i all forskningspolitikk. Vi må alltid gi rom for den forskningen som springer ut av ren nysgjerrighet og ikke er et ønske om å løse bestemte problemer.

‒ Men det er samtidig viktig at vi har fått en strategi som understreker tydeligere enn før hvor avgjørende god forskning og innovasjon vil være i den omstillingsprosessen norsk økonomi må gjennom de nærmeste tiårene, sier Madsen.

Les med på forskningsradet.no her.

Abonner på vårt nyhetsbrev