Fremtidens lederrolle på Lean Forums årskonferanse 6.-7. november

Dagens arbeidsliv kjennetegnes av høy endringstakt. Teknologi og digitalisering gjør det mulig å løse oppgaver på nye og vesentlig mer effektive måter.

Samtidig gir ny teknologi en helt annen tilgang til informasjon og innsikt enn tidligere. For å fullt ut kunne nyttiggjøre seg av disse mulighetene vil det kreve helt andre former for samarbeid, organisering og kompetanse. Disse endringene fører samtidig til andre krav, behov og forventninger til lederne.
Formålet med denne sesjonen er å belyse hva som vil kjennetegne framtidens lederrolle og hvordan ledere med Lean-erfaring og kompetanse kanskje har et fortrinn.

Sesjonen Fremtidens lederrolle finner sted på konferansedag 1, kl 1130-1300 og 1430-1600.

Les mer om Lean Forums årskonferanse her.
Meld deg på konferansen her.

Motta nyhetsbrev om konferansen og andre aktiviteter i Lean Forum Norge ved å registrere deg her.

Abonner på vårt nyhetsbrev