Harstad kommune satser videre på Læringslean

Etter 35 Læringslean-prosesser i ulike enheter i Harstad kommune, ser kommunen potensialet til forbedringer på flere nivåer, og er nå moden for videre satsning og ytterligere forsterking gjennom Læringslean "fase 2".

Ved å utvikle Læringslean "fase 2", ønsker kommunen å møte morgendagens utfordringer. De skal se på egen praksis og lære å utvikle seg i takt med det som kreves av dem.

Harstad kommune har som en del av det å videreutvikle sitt leanarbeid, sett mot andre kommuner som aktivt jobber med innføring av Lean.

Les mer på kommunens hjemmeside her.

Abonner på vårt nyhetsbrev