Helse Bergen satser på Lean og digital byggeplass

Helse Bergen HF er i full gang med rivearbeidene på tomten som skal romme trinn 2 av det nye Barne- og ungdomssjukehuset (BUS2). De nye 50 000 kvadratmeterne skal bli ett fullverdig sykehusbygg med alle funksjoner; sengeposter, poliklinikk, operasjonssaler, post operative arealer, radiologi, fødestuer, mottak, laboratorium, kontor og forskningsarealer mm.

– Vi skal bygge ett topp moderne sykehus, og tar derfor i bruk topp moderne digitale verktøy til prosjektering, bygging og i møtet med våre brukere som skal flytte inn i det nye bygget, skriver prosjektkontoret til Helse Bergen i en melding.

Helse Bergen ser at det er stor utvikling innenfor digital samhandling, LEAN/VDC og 4D, og at de store entreprenørene er med på å styre denne utviklingen. Helse Bergen er tydelige på at dette er en utvikling de vil være med på, og at det derfor er satset store ressurser på BIM, nettbrettløsning og 4D fremdriftsplanlegging.
– I tillegg sitter vi i disse dager og planlegger hvordan vi ser for oss å benytte Lean filosofi og Lean metodikk gjennom hele prosjektet, og har spesielt fokus på fremdriftsplanlegging og byggeplassoppfølging, skriver prosjektkontoret videre.

Byggeprosjektet skal gjennomføres i delte byggherrestyrte entrepriser, og for å sikre seg at tilbudene optimaliseres har Helse Bergen valgt å benytte seg av fleksible konkurranseformer og prekvalifisering.
– Basert på arbeidsmetodikkene vi har valgt i dette prosjektet, med spesielt fokus både på Lean konstruksjon og digital samhandling, tror vi at kombinasjonen prekvalifisering og forhandling vil gi oss og entreprenørene de beste forutsetningene for videre samarbeid.

Les mer på www.vvsforum.no her.

Abonner på vårt nyhetsbrev