Hovedorganisasjonen Virke er vinner av Årets Leanprosjekt 2022!

Lean Forums årskonferanse 2022: Hovedorganisasjonen Virke ble vinner av prisen med sitt prosjekt "LEAN - også i varehandel".

Virke (hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen) ønsket med prosjektet å teste følgende hypotese:
"Kan LEAN som gjennomprøvd metode i industriell produksjon, også fungere i butikk?", og ønsket seg følgende situasjon:

  • Etablere en felles metodikk som sikrer at ansatte er delaktig i å jobbe med kontinuerlig forbedring, for å øke egen trivsel i jobb og kundetilfredshet.
  • Skaffe beslutningsgrunnlag for at LEAN som driftsmetode kan etableres som et driftsprogram i butikk.
  • Etablere et utvalg for Best Practice butikker som kan være rollemodeller i videre utrulling i norsk varehandel.

Vinneren ble kåret basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger. Prisen ble delt ut under tirsdagens festmiddag.

Prisen Årets Leanprosjekt har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjektene, uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin leanreise.

Det var 4 prosjekter som konkurrerte om å bli Årets Leanprosjekt 2022.

Prisen ble delt ut under Lean Forums årskonferanse 8.-9. november.

Abonner på vårt nyhetsbrev