Hva kan man få ut av å anvende Lean til innovasjon?

Lean kan anvendes som løftestang til økt innovasjon og vekst. To av Danmarks ledende bedrifter vil fortelle om hvordan Lean har blitt et sentralt element i å skape konkurransekraft.

Lean Innovasjon bidrar til å øke suksessraten på prosjekter, redusere ledetiden og øke omsetningen fra nye produkter. I denne sesjon vil Arla Foods og Danfoss dele sine erfaringer og fortelle hvilke resultater de har oppnådd ved å anvende Lean i sine produktutviklingsprosesser. Arla Foods og Danfoss er ledende internasjonale merkevarebedrifter innen fødevare og teknologi. Begge selskaper har hovedkontor i Danmark og satser på innovasjon som konkurransefortrinn.

Arla Foods (hjemmeside)

Arla Foods har som ambisjon å fornye meieribransjen. Et sentralt element i ambisjonen er knyttet til produktinnovasjon. Gjennom å implementere en ny produktutviklingsprosess, skape et mer systematisk overblikk over pipeline av nye produkter og innføre en mer standardisert møtestruktur som sikrer raskere time-to-market og klare prioriteter, har Arla økt omsetningen fra nye produkter markant.
 Hanne Søndergaard, Global Senior Vice President i Arla Foods dele av sine erfaringer fra implementering av nye utviklingsrutiner og hvordan det har vært å gjennomgå disse endringene. 

Danfoss (hjemmeside)

Utvikling av nye løsninger og produkter er et sentralt element i strategien til Danfoss. Målet er å øke suksessraten på prosjekter og redusere ledetiden slik at nye produkter kommer raskere på markedet. De anvender Lean Startup og Agile prinsipper til å gjennomføre produktutviklingsprosjekter.
Thomas Donslund, Senior R&D Director i Danfoss deler sine erfaringer og forteller hvordan han har oppnådd å øke sine leveranser med 40% og redusere produktsyklustiden med opp til 50%.

Påmelding til konferansen kan du gjøre her.

Fullstendig program kan du lese her.

Abonner på vårt nyhetsbrev