Hva skjer på årets Leankonferanse?

Nå er det kun 2 måneder igjen til årets store begivenhet, hvor "The Toyota way" møter den norske samarbeidsmodellen. 
Konferanseprogrammet kan du lese her:

Lean Forum Norges årskonferanse 2014 program

Vi gjentar fjorårets suksess med studieturer. I tillegg kan du velge mellom mange ulike foredrag og workshops i parallelle spor. Det vil også være bransjesesjoner innen olje og gass, industri, offentlig sektor, helse, tjenesteyting og salg. Nytt i år er en egen sesjon spesielt for ledere på øverste nivå i virksomheten, hvor tema er Lean på strategisk nivå.

Om kvelden samles vi til festmiddag i storsalen og til kåring av årets Leanprosjekt og underholdning.

Produktivitet og endringsledelse vil være hovedfokus dag 2, og prisen for årets norske Leanvirksomhet vil bli delt ut av Nærings-og fiskeridepartementet.

Norges fremste rådgivere innen leanverktøy stilles til din disposisjon i pauser.

På vår hjemmeside her vil du kunne lese mer om programmet og det enkelte foredrag.

Vi ser fram til å ønske deg velkommen til årets konferanse, som blir helt unik.

Abonner på vårt nyhetsbrev