Hvem blir årets norske Lean bedrift 2012?

Tiden har kommet for å nominere deltagere til årets Lean bedrift i Norge. Vi vil gjerne ha inn deres bidrag til konkurransen innen 10.juni for å kåre de nominerte bedriftene til årets Lean bedrift i Norge. Finalistene vil bli presentert 3.oktober og vinneren blir presentert på ”Lean på Norsk” konferansen i Oslo 20-21.november 2012.

Hvem kan søke?

Virksomheter (hele eller avdelinger) i Norge som arbeider med Lean metodikk og tankegang kan søke. Alle typer virksomheter med et fokus på Lean metodikk, både i privat og offentlig sektor oppfordres til å søke. For å delta i utvelgelsen til årets lean bedrift må du søke via søknadsskjema som er på vår hjemmeside http://leanforumnorge.no/no/aarets-norske-lean-bedrift

Søknaden til prisen må sendes inn før 10.juni. Årets Lean bedrift prisen deles ut på ”Lean på Norsk” konferansen i Oslo 20-21.november 2012.

Hensikt med prisen:

Tanken bak å dele ut denne prisen er å løfte frem fokuset Lean filosofien har på samarbeidsorientert lederskap og medarbeiderdrevet innovasjon. Prisens formål er å gi anerkjennelse til virksomheter som har tatt i bruk leanteknikker og tankegang, samt inspirere flere bedrifter til å ta i bruk denne tankegangen og metodikken. I tillegg ønsker vi at prisen skal være med på å bygge opp under samarbeidsforhold på alle nivå i organisasjonen som er representert i den norske modellen.

Søkekriterier:

Søkerne skal kunne vise eksempler på hvordan de har tatt i bruk lean metode og tankegang, og hvilke resultater dette har ført til. Virksomheten skal også vise modenhet innenfor lean tankegang. I tillegg vektlegges at virksomheten ivaretar norske arbeidslivstradisjoner. Følgende områder evalueres i en søknad:

  • Hvordan jobber dere med Lean? Hvordan er leanarbeidet deres organisert? Hvordan er styringsmodellen deres for leanarbeidet? Hvordan er de ansatte på ulike nivå og tillitsvalgte involvert i leanarbeidet? Hvilke verktøy bruker dere i leanarbeidet?
  • Hva har dere oppnådd med deres leanarbeide? Hvilke prosessgevinster, HMS-gevinster eller økonomiske gevinster har dere oppnådd gjennom deres leanarbeide?
  • Hva har dere lært gjennom å jobbe med lean? Hva har bedriften, ledelse og ansatte lært gjennom å jobbe med lean og hvordan dette har påvirket samarbeidskulturen?
  • Hva kan andre bedrifter lære av deres leanarbeide? Hva er deres viktigste læringspunkter? Hvilke råd vil dere gi til andre?

De utvalgte finalistene får:

  • En vurdering av deres bedrift leanarbeide – utført av erfarne leanspesialister
  • Gratis deltagelse på åres Lean konferanse
  • Mulighet til å vise frem deres bedrift på en studietur

Vinneren av årets Lean bedrift vinner foruten heder og ære en pris og diplom. I tillegg er det god markedsføring og inspirasjon til videre forbedringsarbeid.

Din søknad er velkommen!

Mvh

Lean Forum Norge

Abonner på vårt nyhetsbrev