Industrimeldingens store betydning

- Hvis hele AS Norge hadde hatt industriens produktivitetsvilje og -evne, ville Norge i dag vært et langt rikere land. Det sier Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Artikkel fra Dagens Perspektiv:

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen hadde et innlegg i VG i februar der hun påstod at Regjeringens kommende industrimelding ikke vil gi nye jobber. Med stor sannsynlighet tar hun feil. Antall jobber er uansett ikke det viktigste med Industrimeldingen. Men det bor altså industriansatte i alle norske kommuner, bortsett fra Utsira.

Det viktigste er at det politiske Norge med en slik melding om industrien – den første på 37 år – signaliserer vilje og evne til å bygge opp om og legge til rette for industriens verdiskaping. Den er viktig for Norge.

Den store og mangfoldige industrieksporten er vår nest største eksportvare. Etter fallet i oljeprisen de siste årene, er nå eksporten fra fastlandet faktisk like stor som samlet eksport av olje og gass fra norsk sokkel.

Hva handler dette om? Det handler om teknologi, om å videreutvikle det vi har bygget opp av konkurransedyktig industri, om å posisjonere oss for å vinne nye markeder, med nye produkter som verden etterspør og trenger. Ex: Hydro, som leverer stadig mer aluminium til verdens beste biler.

Industriens "veikart"

Det handler om å utvikle industrien innenfor rammene av lavutslipps-samfunnet. Viktige industribransjer har utarbeidet egne "veikart" for hvordan denne prosessen kan skje.

Industrien er til de grader en del av løsningen, når det gjelder å få på plass et grønnere Norge og en verden som er bærekraftig.

Så handler det selvsagt om forskning og utvikling. Smarte løsninger, "Lean", digitalisering, robotisering og automatisering. Bransjeoverskridende teknologi ser vi allerede i dag; mange av de tunge aktørene innen oljeservice er for lengst inne i maritim og havbruk.

En spydspiss i arbeidslivet

Industrien i Norge er ikke "gammeldags", slik Hammer Madsen synes å mene. Industrien er en spydspiss i norsk arbeidsliv.

Industriens ringvirkninger overgår alle andre næringer. Også de "residualnæringene" som Vibeke Hammer Madsen representer, er med andre ord tjent med mer industri i landet vårt.

Det politiske Norge har forstått dette. Vi gleder oss over økende engasjement for industrien i så vel regjeringspartiene som i Ap.

Et rikere land

Hvis hele AS Norge hadde hatt industriens produktivitetsvilje og -evne, ville Norge i dag vært et langt rikere land. Industrien i Norge skaper velferd. Det vet politikerne.

Myndighetene må sikre rammevilkår og satsinger som bidrar til investeringer og utvikling og gjør Norge attraktiv som vertskapsnasjon, slik at verdiskaping og eksportinntekter sikres for fremtiden. 

For å lykkes i eksportmarkedene fra et høykostland, kreves det et kontinuerlig fokus på høy produktivitet, omstilling og kompetanse. Dette handler om å tilføre produktene en merverdi og en kvalitet som konkurrentene ikke kan matche.

Produktivitet er nøkkelen

Samtidig, for overhodet å vinne ordrene, må industrien være rå på produktivitet. Lean-prosesser pågår i svært mange industribedrifter. I andre bransjer og i deler av forvaltningen, er dette med Lean for mange et fremmedord.

Cappelen-utvalget dokumenterte at industrien er en av landets viktigste eksportnæringer.

Over 50 prosent av verdiskapingen eksporteres. Industrien er også dominerende i den internasjonalt konkurranseutsatte sektoren som lønnsforhandlingene i Norge bygger på, den såkalte "frontfagsmodellen". Denne sikrer at landet over tid får en lønnsutvikling som denne sektoren over tid kan leve med. 

Industrien i Norge har 240 000 ansatte, ifølge Nasjonalregnskapet. Industrien er med andre ord ikke den største sysselsetteren her til lands. Men det bor industriansatte i alle unntatt en – 1 – norsk kommune. Og ringvirkningene av industri gjennom verdikjeden merkes godt.

Abonner på vårt nyhetsbrev