Invitasjon til fagseminar om fasilitering av Leanarbeid

Lean Forum Tromsø inviterer til fagseminar 5.juni 2013
"Hvordan fasilitere de utfordrende medarbeiderne?"

Det å være leder eller koordinator i kunnskapsorganisasjoner stiller store krav. I Leanprosesser møter en gjerne utfordringer som profesjonsagendaer, maktkamper og omkamper, kamp mellom følelser og logikk, og ikke minst hvordan en kan få ulike medarbeidere til å jobbe sammen.

Resultatet av en prosessforbedring avgjøres i stor grad av hvordan du som leder eller fasilitator håndterer medarbeidere og får til samspill og samstemthet. Å få ulike "mennesketyper" med ulike agendaer til å jobbe sammen er ingen enkel sak.
På denne workshopen vil dette være fokus. I tillegg vil seminaret fokusere på hvordan man kan håndtere utfordrende medarbeidere og hvordan man kan øke relasjonsferdighetene i grupper. Mer informasjon finner du her

Invitasjon til fagseminar 5 6 2013 LF Tromsø

Abonner på vårt nyhetsbrev