Invitasjon til nettverkssamling Lean Forum Telemark 10.juni

Lean Forum Telemark ønsker velkommen til en spennende samling om Lean, temaet som engasjerer stadig flere virksomheter Norge.

Vi har vært heldige å få tak i dyktige personer som forteller om sine erfaringer med Lean fra sine virksomheter:

  • Olav Holta – Daglig leder GPV Components i Skien om de «myke» sidene ved en Lean endringsprosess og hva som er kjennetegnene på en Lean organisasjonskultur.
  • Torfinn Knutsen - Adm Dir i Fibo-Trespo AS og Huntonit AS om deres Lean-satsning fra 2009 og frem til i dag hvor de har oppnådd oppsiktsvekkende resultater. De var på pallen i Lean Forum Norges kåring av beste Lean virksomhet i 2012.
  • Kari Bjørnerud Børthus - Lean-ansvarlig i Vestre Toten kommune,om deres satsning på Lean, nå med 18 Lean enheter. Dette er en av de første kommunene som har arbeidet systematisk med Lean og med flotte resultater.
  • Per M Halvorsen - Driftssjef og Kjetil Dahl - Leder for basistjenester i Pasientreiser ANS om hvordan de har benyttet seg av LEAN metodikk for å etablere trygghet og systematikk i forbedringsarbeidet til beste for brukerne og eierne.Pasientreiser ANS er et nasjonalt selskap som eies av landets fire regionale helseforetak og er lokalisert i Skien.

For påmelding og mer informasjon, les her:

Invitasjon Nettverksamling Lean Forum Telemark 10 juni 2013
Program nettverksmøte 10 juni 2013

Abonner på vårt nyhetsbrev